Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Starthandeling werkzaamheden parkeerterrein

De herinrichting van parkeerterrein Steenbergen, naast de Meerpaal, gaat beginnen. De wethouders Nico Verlaan en Dirk Minne Vis verrichten dinsdag 23 februari de officiële starthandeling. Wat dat zal zijn houden we nog even geheim. Geïnteresseerden zijn om 13.30 uur van harte welkom op het parkeerterrein om te komen kijken.

Het project gaat in week 8 van start. Vanaf 22 februari tot en met 21 maart sluiten we de kruising Barkasstraat – De Oost – Aakstraat in verband met onze werkzaamheden. Woningen in De Oost zijn bereikbaar vanuit de richting van de Fazantendreef-Zuid. Op het huidige parkeerterrein brengen we een tijdelijke doorsteek aan. Verkeer vanuit De Rede bereikt hierdoor de Walvisstraat.

In dezelfde periode is de Groenlandstraat toegankelijk vanuit één richting. Door onze werkzaamheden aan de kruising Barkasstraat – De Oost – Aakstraat verwachten we een hogere verkeersintensiteit in de Groenlandstraat. Dit is gezien de breedte van de rijbaan niet wenselijk. Daarom is deze straat in de genoemde periode alleen toegankelijk vanuit de Walvisstraat richting de Groenlandstraat. Door middel van bebording brengen we weggebruikers hiervan op de hoogte.

Onze werkzaamheden zijn zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Er kunnen daarom wijzigingen plaatsvinden in de planning. Mocht dit voorkomen, dan informeren wij u tijdig.