Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Aandacht voor veiligheid bij wegwerkzaamheden

Op donderdagochtend 20 juni heeft de politie een snelheidscontrole gehouden op de Zuidlaarderweg (N386) ter hoogte van de Dorpsstraat en de Berkenlaan.

Wegwerkers van Schagen Infra werken daar aan de aanleg van een nieuwe rotonde. De politie controleerde van 10.00 uur tot 12.00 uur de snelheid van ruim tweehonderd weggebruikers. Vijftien procent van hen reed te hard. De hardst gemeten snelheid was 62 km/uur. Wie te hard reed, kreeg voor deze keer een waarschuwing. Het merendeel van de weggebruikers hield zich netjes aan de snelheid en kreeg daarom een klein presentje. Met deze controle vraagt de politie extra aandacht voor veiligheid bij wegwerkzaamheden.

Snelheidslimiet

Bij de werkzaamheden in Tynaarlo geldt een aangepaste snelheidslimiet van 30 km/uur. Het is belangrijk dat weggebruikers zich aan die limiet houden, zodat de wegwerkers veilig en vlot hun werk kunnen uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van de wegwerkers zich wel eens onveilig voelt tijdens het werken aan auto(snel)wegen. Bijvoorbeeld vanwege onveilig verkeersgedrag van weggebruikers of doordat er bij wegwerkers onvoldoende aandacht is voor veilig werken.

Samen wegwerken

De snelheidscontrole is een initiatief van het project ‘Samen wegwerken’. Met dit project zetten de drie noordelijke provincies, Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie zich in voor een betere veiligheid bij wegwerkzaamheden. Ze doen dat samen met brancheorganisaties Bouwend Nederland, MKB INFRA, CUMELA Nederland en TLN.

Wilt u meer informatie over de campagne ‘Samen wegwerken’? Kijk dan op www.samenwegwerken.nl of op de Facebookpagina www.facebook.com/samenwegwerken.