Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Asfalt van 130ºC

 • Hessenpoort
 • Hessenpoort
 • Hessenpoort
 • Hessenpoort
 • Hessenpoort
 • Hessenpoort
 • Hessenpoort
 • Hessenpoort
 • Hessenpoort
 • Hessenpoort
 • Hessenpoort
 • Hessenpoort

In samenwerking met de gemeente Zwolle heeft Schagen Infra als proef asfalt van 130ºC geproduceerd en verwerkt. Voor het project Afbouw Hessenpoort brachten we een tussen- en deklaag aan op de Steinfurtstraat: een weg die wordt belast door veel en zwaar vrachtverkeer. Normaal produceren we asfalt bij 170ºC. 

Proef

De proef bestond uit het produceren en verwerken van asfalt bij 130ºC op grote schaal. Bij de productie van 1 ton tussenlaag asfalt is de CO2-uitstoot ongeveer 40 kg. 44% hiervan komt voor rekening van de productie. Het overige deel is voornamelijk delving en transport. Van deze 44% is 88% gerelateerd aan het verwarmen van de bouwstoffen voor de productie van asfalt. Dit komt neer op 15,5 kg van de totale uitstoot voor de productie van 1 ton asfalt. Door hiermee bewust te sturen, verminderen we de CO2-uitstoot.

Besparing gas

Tijdens de productie stuurden we op de mengtemperatuur en registreerden we het gasverbruik. Bij de verwerking op de weg voerden we metingen uit aan de aanlegtemperatuur, het verloop van de temperatuur. Daarnaast deden we metingen van de verdichting met het nucleaire meetapparaat. In ons eigen laboratorium hebben we onderzoek gedaan of de eigenschappen van het LTA, lage temperatuur asfalt, afwijken ten opzichte van de traditionele warme mengsels. Hiervan blijkt geen sprake te zijn.

Gedurende de productie van het asfalt voor het project Hessenpoort bespaarden we 2m3 gas per ton. We produceerden 565 ton voor de tussenlaag en 292 ton voor de deklaag, gemodificeerde SMA. Dit leverde ons een besparing op van circa 1800m³ gas.

Klaar voor de toekomst

Om de productie bij lage temperaturen mogelijk te maken, moeten we een additief in het asfaltmengsel toepassen. Dit brengt meerkosten met zich mee. Schagen Infra laat echter zien er klaar voor te zijn om grootschalig (met een kleine kostenverhoging) een minder milieubelastend product te produceren en verwerken.