Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Betoncentrale Hasselt (BCH) behaalt gouden CSC-certificaat

Het Concrete Sustainability Counsil (CSC) beheert de wereldwijd geaccepteerde CSC-norm. CSC gaat in op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn ethisch handelen, milieu, gezondheid, veiligheid en economie.

Gouden certificaat

Recent heeft onze betoncentrale, de BCH, uit handen van SKG-IKOB een gouden certificaat ontvangen met een score van 73,58%! We streven naar een platinum certificaat. Dat is mogelijk als ook onze belangrijkste leveranciers een CSC-certificaat halen.

Opvolger Beton Bewust

Het CSC-certificaat is de opvolger van Beton Bewust. Bij Beton Bewust lag de nadruk op milieu, met name CO2-uitstoot, en arbeidsomstandigheden. Het certificaat was alleen in Nederland te behalen. CSC is internationaal en gaat in op alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.