Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bouwteamovereenkomst Stationslaan Harderwijk

  • Stationslaan Harderwijk
  • Stationslaan Harderwijk

Vandaag tekenden Daniël Gielen, teamleider afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Harderwijk en Gert Brunink, directeur van Schagen Infra de bouwteamovereenkomst voor de herinrichting van de Stationslaan in Harderwijk.

Overzicht en verkeersveiligheid

De verkeersintensiteit op de Stationslaan is afgenomen sinds de aanleg van de nieuwe spoortunnel onder het station. Daarom wordt de weg opnieuw ingericht. De rijbaan wordt versmald, waardoor de snelheid van het verkeer omlaag gaat en de straat veiliger wordt voor de omgeving. Ook krijgen de bomen langs de weg zo meer ruimte om te groeien, zonder schade aan de verharding te veroorzaken. Om de Stationslaan overzichtelijker en veiliger te maken, worden de rotonde en kruisingen aangepast. Daarnaast zijn de rijbaan, fiets- en voetpaden aan onderhoud toe.

Bouwteam

De gemeente Harderwijk heeft Schagen Infra geselecteerd op basis van kwalitatieve criteria. Met name de kansen die wij voor de omgeving gaan benutten kregen een hoge waardering. Maar ook onze samenwerking met de omgeving en de gemeente is als waardevol beoordeeld. We werken samen met de gemeente en de omgeving het ontwerp verder uit. Ook stellen we een uitvoeringsplan op om de omgevingshinder tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken. Alle partijen zijn vanaf de start betrokken bij het gehele proces en iedereen kan zijn eigen kennis inbrengen.

Aan de slag!

Nu de overeenkomst getekend is, gaan we vol vertrouwen en enthousiast aan de slag met het ontwerp en de afstemming. De voortgang van het project is vanaf volgende week uiteraard te volgen op onze website en via de Schagen-app.