Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bouwteamsamenwerking leidt tot meerwaarde in Harderwijk

  • Stationslaan Harderwijk
  • Stationslaan Harderwijk
  • Stationslaan Harderwijk
  • Stationslaan Harderwijk
  • Stationslaan Harderwijk
  • Stationslaan Harderwijk

De reconstructie van de Stationslaan in Harderwijk is één van de lopende projecten van Schagen Infra. De gemeente Harderwijk koos voor een bouwteamaanbesteding. Levert deze samenwerkingsvorm meerwaarde op voor het project? En maakt Schagen Infra de verwachtingen waar? Arno Verweij, projectleider bij de gemeente Harderwijk, blikt samen met ons terug op de afgelopen periode. 

Meerwaarde in de aanbestedingsfase

Het is alweer een half jaar geleden dat we een plan van aanpak indienden en de inhoud presenteerden voor de gemeente Harderwijk. Arno geeft aan waarom ons plan eruit sprong: “Het bood meerwaarde en er is echt kwaliteit toegevoegd. We waren goed op de hoogte van de situatie buiten. Een deel van de weg bestond uit een matige constructieopbouw met teerhoudend asfalt. Schagen Infra was de enige partij die een complete oplossing aandroeg en deze concreet omschreef. Een nieuwe robuuste constructie is wat we graag wilden en nu ook gekregen hebben.”

Waarom een bouwteam

“De keuze voor een bouwteam was in dit project logisch”, geeft Arno aan, “er is steeds minder tijd beschikbaar om projecten goed voor te bereiden. Dat was in het geval van de Stationslaan ook zo. Daarnaast zaten er verschillende kansen en risico’s in het project, waarbij de communicatie met de omgeving een belangrijk onderdeel is. Deze argumenten hebben ons doen besluiten dat we de kennis en ervaring van de markt in een vroeg stadium in wilden zetten door middel van een bouwteam. En uiteindelijk levert het dankzij een integrale voorbereiding en uitvoering ook een kostenbesparing op, zonder verlies op kwaliteit.”

Slimme aanpak

In het begintraject leek het erop dat het plafondbudget overschreden zou worden: een reden om de samenwerking stop te zetten. “Gelukkig zijn we in overleg tot een goede oplossing gekomen. Dat is ook het voordeel van een bouwteamsamenwerking”, vertelt Arno, “samen de mogelijkheden bespreken en keuzes maken, daardoor wordt de meeste meerwaarde behaald.” In een bouwteam komen meevallers ten bate van het project en eventuele tegenvallers dragen we samen. Dankzij een slimme aanpak en goed inkoopmanagement zijn we erin geslaagd om binnen budget te blijven en blijft de meerwaarde intact.

Informeren en afstemmen

Nadat het ontwerp in de bouwteamfase gereed was, ging de uitvoering in januari van dit jaar van start. Maar niet voordat de omgeving uitgebreid geïnformeerd werd. Een informatieavond was vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom brachten onze uitvoerder en omgevingsmanager de informatiebrieven persoonlijk langs en maakten ze meteen kennis met de aanwonenden. Ook het tijdelijke kantoor aan de Stationslaan is een goede zet geweest. Zo zit het projectteam dicht op het werk en is er voldoende ruimte om bezoek (Covid-proof) op afspraak te ontvangen. Via brieven en de eigen app houden we de omgeving op de hoogte van de voortgang van het project. Arno is erg tevreden over de communicatie. “Eventuele vragen worden direct door de omgevingsmanager opgepakt.”

Bouwteam: een leerproces

Het werken in bouwteamverband blijft voor beide partijen een leerproces. Zo willen wij risicosessies nog verder verdiepen om ook de kleinere verrassingen voorafgaand aan de uitvoering te voorkomen. Arno geeft aan dat de praktijk vaak anders is dan de situatie op papier. “Risicosessies zijn goed, maar zeggen niet alles. Buffers voor risico’s meenemen is een goed punt, want niet alles is te voorzien.” Waar we nu tegenaan lopen is een tekort aan stratenmakers. De planning loopt nu nog geen gevaar en we gaan er keihard mee aan de slag. De volgende keer borgen we dit beter.

Succesvolle samenwerking

“De bouwteamsamenwerking heeft de gemeente in dit project meer opgeleverd dan een standaard RAW-contract zou doen. De samenwerking met Schagen Infra verloopt prettig en er is meer dan voldoende kennis en ervaring in het team aanwezig. Ik zou Schagen Infra dan ook zeker aanraden als bouwteampartner”, is de conclusie van Arno. Dat is wat ons betreft geheel wederzijds. Het is fijn om met een deskundig team van de opdrachtgever te mogen werken, waarbij de juiste bouwteammindset ook echt leeft!