Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bouwteamsamenwerking leidt tot veilig fietspad in Bakkeveen

 • bouwteam Slotsingel
 • bouwteam Slotsingel
 • bouwteam Slotsingel
 • bouwteam Slotsingel
 • bouwteam Slotsingel
 • bouwteam Slotsingel
 • Slotsingel Bakkeveen bouwteam
 • Slotsingel Bakkeveen bouwteam
 • bouwteam Slotsingel
 • bouwteam Slotsingel
 • bouwteam Slotsingel
 • bouwteam Slotsingel
 • bouwteam Slotsingel
 • bouwteam Slotsingel
 • Slotsingel Bakkeveen bouwteam
 • Slotsingel Bakkeveen bouwteam

Het verouderde en smalle asfaltpad aan de Slotsingel in Bakkeveen is vervangen door een veilig en comfortabel betonnen fietspad. De gemeente Opsterland, Natuurmonumenten en Schagen Infra werkten samen in een bouwteam om tot de beste oplossing voor deze locatie te komen.

Het bestaande asfaltpad langs de Slotsingel was heel smal, slechts 1 meter breed. Door de wortels van de bomen die naast het pad staan, werd het asfalt opgedrukt. Dit veroorzaakte onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Bakkeveen is een toeristisch dorp, waardoor er veel gebruik wordt gemaakt van deze bospaden. De wens vanuit de gemeente was dan ook het verbeteren en verbreden van het fietspad, zodat er een veilige en comfortabele fietsverbinding zou komen.

Het project is opgepakt in een bouwteam

In dit project was de gemeente geen eigenaar van de ondergrond. Daarom is ervoor gekozen om het project in een bouwteam op te pakken. Een bouwteam is een samenwerkingsverband tussen opdrachtgevers en heeft het doel een ontwerp te maken en uit te voeren. De grondeigenaar, Natuurmonumenten, kon zijn wensen in de bouwvergadering inbrengen. Er waren korte lijnen en alle betrokken partijen hadden dezelfde informatie. Door problemen tijdens de bouwvergadering met elkaar te bespreken, was er meer begrip voor elkaar. Hierdoor is een goed eindproduct ontstaan.

“Het voordeel van een bouwteam is de onderlinge afstemming. Dit project leende zich hier perfect voor. Alle partijen willen hetzelfde: een nieuw, mooi en veilig fietspad. Door de lijnen kort te houden kom je snel tot een mooi resultaat.” – gemeente Opsterland.

De betonverharding is veiliger en goedkoper in onderhoud

Het pad loopt door een bos. Aan beide kanten staan bomen vlak langs het pad en op enkele plaatsen zelfs tegen het pad aan. Door deze bomen is een groot deel van de schade aan het pad ontstaan: boomwortels drukten door het asfalt heen. Daarom koos het bouwteam voor een betonverharding. Het voordeel hiervan is dat de wortels niet door het pad omhoog kunnen komen. Ook zijn de onderhoudskosten laag en licht het pad op in het donker. Dit maakt het veiliger voor de fietsers.

Het beton is aangebracht met een speciale machine

Eerst is het bestaande asfaltpad opgebroken en is de ondergrond vlak gemaakt. Daarbij is veel aandacht besteed aan de bestaande boomwortels, zodat er geen schade ontstond. Het beton is daarna aangebracht met een machine die door Schagen Infra zelf ontwikkeld is. Deze machine maakt het mogelijk om te werken op locaties waar de werkruimte rondom de machine beperkt is. Met de grond die al op de locatie aanwezig was, zijn de bermen afgewerkt. Hierdoor is er bespaard op het transport. Het pad langs de Slotsingel is verbreed tot 1,70 meter. Fietsers kunnen elkaar nu veilig passeren.

Een mooi resultaat

Het voordeel van het werken in een bouwteam is dat alle partijen vanaf de start betrokken zijn bij het gehele proces. Iedereen kan zijn eigen expertise inbrengen. Hierdoor is het nieuwe fietspad precies geworden wat gezamenlijk is bedacht. Het is uitgevoerd volgens de afspraken en volgens het besproken budget.