Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Dag van de duurzaamheid drukke dag voor Schagen Infra

  • foto white topping
  • ritspad
  • foto white topping
  • ritspad

10 oktober is sinds enkele jaren de landelijke ‘dag van de duurzaamheid’. Er wordt aandacht gevraagd voor een duurzamer leven. Voor ons een mooie dag om met extra aandacht stil te staan bij onze duurzame initiatieven. Mede daarom zijn een aantal van onze collega’s die dag betrokken bij verschillende evenementen in het land die georganiseerd zijn rondom duurzaam en circulair ondernemen.

Opening fietspad Gorredijk

Eén van de evenementen op de dag van de duurzaamheid is de opening van een duurzaam betonfietspad. Dit pad is de afgelopen weken door ons aangelegd in Gorredijk voor de gemeente Opsterland. Het duurzame uitgangspunt in deze uitvraag was reductie van de grondstoffen en de ontwikkeling van een milieuvriendelijk betonmengsel. De duurzaamheid was uitgedrukt in een milieukosten-indicator (MKI), waar wij in de aanbesteding als beste op scoorden. Naast de opening van het fietspad, wordt een duurzaamheidsevenement georganiseerd, van schoolplein naar groenplein, waar enkele collega’s bij aanwezig zijn.

CirculairDoen Congres

Ook zijn we vertegenwoordigd op het CirculairDoen Congres van BouwCirculair en het CROW Infra-innovatie Netwerk in Den Bosch. Hier leveren we een bijdrage in de vorm van een pitch over één van onze duurzame producten: White Topping. Het hele congres staat in het teken van de transitie van de bouw- en infrasector naar een circulaire en CO₂­-arme bouweconomie.

Sustainable Development Goals

De bijdrages die wij leveren staan in lijn met de weg die wij de afgelopen jaren zijn ingeslagen. Wij staan voor duurzame innovaties in zowel producten als processen. Ons doel is om in 2030 een enorme reductie te hebben behaald in CO₂-uitstoot en het gebruik van primaire en niet-herbruikbare grondstoffen. Tot op heden hebben wij hier grote stappen in gezet en met het omarmen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties heeft dit extra nadruk gekregen. Enkele duurzame ontwikkelingen lichten wij hier graag uit:

  • White Topping: zoals al eerder benoemd, is White Topping één van onze innovatieve, duurzame betonproducten. ‘Kan het een beetje minder’ is hierbij ons uitgangspunt. Door oude asfaltconstructies te hergebruiken als fundering, in combinatie met vezeltechnologie in beton, zijn we in staat om een dunne betonconstructie te construeren. Vorig jaar wonnen we hiermee een prijs bij het Innovatieatelier in Noord-Nederland.
  • Dunner construeren: hetzelfde principe passen we toe in asfalt. Door het toevoegen van vezels kunnen wij ook de constructiedikte van asfalt reduceren. Tevens verkleint dit de kans op scheuren en vervorming.
  • CO₂-arm beton: door innovatieve mengselsamenstellingen kunnen wij beton produceren met een zeer lage CO₂-voetafdruk. De cementkeuze en het hergebruik van betongranulaat leveren deze reductie op.
  • Het Ritspad®: voor een innovatieve aanbesteding hebben wij een modulair fietspad ontworpen. Door goed na te denken over een oplossing met kostenefficiënte opbrekingen en hoge restwaarde, hebben we een nieuw product geïntroduceerd. Dit fietspad is traditioneel monoliet zolang het kan, maar eenvoudig modulair te maken op het moment dat het moet. Dit kan doordat we een voorziening mee storten bij de aanleg. Door deze methodiek is gebruikerscomfort gegarandeerd als het fietspad moet worden opgebroken en is het verplaatsbaar. Zo blijft een hoge restwaarde gedurende de levensduur gegarandeerd.

Award

Daarnaast nemen wij diverse maatregelen om onze organisatie te verduurzamen zoals elektrisch vervoer. Ook groene stroom en zonnepanelen zijn voor ons standaard. Dit in combinatie met onze visie om ons bedrijf verder te verduurzamen, maakte dat wij dit jaar de Circulair Ondernemen Award van de regio Zwolle wonnen. Daar zijn we nog altijd trots op en het motiveert ons om hoge duurzame ambities na te streven.