Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Advies, Onderzoek en Ontwikkeling

De vraag van opdrachtgevers in de bouw en infra is veranderd van traditioneel naar innovatief aanbesteden. Dat vraagt meer betrokkenheid van aannemers in de ontwerpfase en zelfs in de initiatieffase. Steeds vaker wordt de expertise van Schagen Infra gevraagd in de voorbereidingsfase van een infraproject. Ons bedrijf is zo ingericht dat wij een passend advies kunnen uitbrengen in alle stadia van initiatief tot en met en onderhoud. Mét of zonder financiering.

Advies

Schagen Infra beschiktlaboratorium over een eigen adviesdienst, waarmee wij adviezen uitbrengen bijvoorbeeld over visuele weginspecties, toepassingen van alternatieve materialen en aanleg van rioleringen. Van nieuwbouw tot reconstructie. Voor de zwaarder belaste wegen bepalen wij de constructieve eigenschappen van een weg met behulp van valgewicht-deflectie-metingen en voeren wij constructieberekeningen uit.

Onderzoek

Schagen Infra voertonderzoek voor wegbeheerders het verplichte onderzoek uit naar het teergehalte van het wegdek. Vanaf de opname van wegen tot en met het invullen van het asfalt-acceptatie-formulier. Wij gebruiken ons laboratorium niet alleen voor de productie- en verwerkingscontrole van onze asfalt- en betoncentrales, maar eveneens voor het beoordelen van onze grondstoffen. Schagen Infra voert daarnaast kwaliteitscontroles voor derden uit. Wij onderzoeken bijvoorbeeld ook druksterktes en chlorides in beton. Bovendien deden we onderzoek naar de CO2-uitstoot per mengsel. Op basis hiervan kunnen we keuzes maken om een weg te maken met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot afkomstig van het asfalt.

Ontwikkeling

Als producent van onderzoekasfalt en beton is Schagen Infra voortdurend op zoek naar verbetering van de eigen producten, vanuit economisch of innovatief perspectief. Resultaten daarvan zijn bijvoorbeeld dunne-geluid-reducerende-asfaltdeklagen (DGAD), hoog stabiele asfaltmengsels, reflecterende deklagen in asfalt en beton, hoog-percentage-hergebruik-in-nieuwe-asfalt-mengsels, CO2-absorberende oppervlakbehandelingen of de toepassing van oud beton in nieuw beton.

Contact


Ronald Diele Hoofd Advies, Onderzoek en Ontwikkeling 038 - 477 17 41
Stuur een e-mail