Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Asfaltverhardingen

Schagen Infra heeft zich gespecialiseerd in het aanleggen van asfalt- en betonverhardingen. Met name door de eigen menginstallaties bieden wij meerwaarde. Op het gebied van asfalt is ons aanbod groot: productie, leverantie, transport, verwerking en onderhoud. Ook richten wij ons op het uitvoeren van speciale toepassingen van asfalt en bitumen.

Productie van asfalt

Onze eigen asfaltcentrale,Menginstallatie Overijssel de Menginstallatie Overijssel (MIO BV) staat in Hasselt. Daarnaast neemt Schagen Infra deel in de Asfalt Centrale Over Betuwe (ACOB) in Huissen. We zijn verzekerd van goede aanvoer van benodigde grondstoffen, aangezien beide centrales aan groot vaarwater liggen. Ook beschikken ze over een grote productie- en opslagcapaciteit. De MIO en ACOB zijn uitgerust met alle voorzieningen die nodig zijn om binnen de geldende milieueisen op een efficiënte manier asfalt te produceren.
Schagen Infra controleert vrijkomend materiaal van bestaande asfaltverhardingen bij reconstructie of renovatie op teerhoudende bestanddelen. Het vrijkomende teerhoudende asfalt wordt afgevoerd naar erkende verwerkers. Niet-teerhoudend materiaal is geschikt voor hergebruik en voeren we terug naar de asfaltcentrales. Met behulp van dit materiaal is Schagen Infra in staat om op een duurzaam verantwoorde manier asfalt te produceren tegen een concurrerende prijs.

Verwerking van asfalt

De combinatie van eigenasfaltverharding asfaltcentrales, goed geschoolde ervaren medewerkers én een uitgebreid machinepark leidt tot een hoogwaardig eindproduct. Omdat we zelf produceren en verwerken, kunnen we werken van diverse omvang aannemen. De kleinste fietspaden leggen wij aan met behulp van onze minipavers. Is het nodig om een grote breedte in één werkgang aan te brengen, dan zetten wij meerdere grote pavers naast elkaar in.

Speciale toepassingen

Schagen Infra helpt bijasfaltverhardingen vraagstukken op het gebied van vloeistofbestendigheid, geluidsreductie, stabiliteit, weerstand tegen vervorming en kleurgebruik. Ook adviseren wij over mengselsamenstellingen en toepassingen op specifieke locaties.

Contact


Ronald Diele Hoofd Advies, Onderzoek en Ontwikkeling 038 - 477 17 41
Stuur een e-mail