Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bermbeton

Diepe sporenbermbeton in de berm naast een rijbaan leiden tot gevaarlijke situaties. Een veilige en duurzame oplossing is bermbeton.

Het bermbeton sluit de asfaltverharding op, zodat deze niet beschadigt aan de randen. Een print verduidelijkt dat de weggebruiker zich op de rand van de verharding bevindt. Schagen Infra bespaart op het onderhoud van bermen en wegverhardingen door de aanbreng van bermbeton. Daarnaast verlengt het de levensduur van de weg.

We brengen bermbetonverschillende soorten bermbeton aan. Bijvoorbeeld ‘open’ bermbeton: de open structuur zorgt ervoor dat hemelwater snel wordt afgevoerd. Ook geluidsreducerend bermbeton is mogelijk, waardoor de omgeving minder geluidshinder ervaart.

Contact


Heinrich Weitkamp Calculator beton 038 - 477 17 41
Stuur een e-mail