Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Grondwerk, riolering, fundering en straatwerk

Schagen Infra heeft bijna 65 jaar ervaring in het uitvoeren van wegenbouwwerken. Wij beschikken over eigen materieel, materiaal en mankracht. Daardoor kunnen we de werkzaamheden snel en efficiënt uitvoeren, waarbij we gebruikmaken van de modernste apparatuur. Op basis van vraag en budget zoeken wij samen met de opdrachtgever naar de beste oplossing.

Grondwerk

Onder grondwerk verstaan grondwerkwij het ontgraven van diverse terreinen, grondverzet, transport, aanvullen en leveren van de ondergrond, grondverbetering en de aanleg van geluidswallen en dijklichamen. Schagen Infra kan de levering en het transport van zand verzorgen, omdat wij over een eigen zandwinning beschikken.

Riolering

Schagen Infra adviseert rioleringover en helpt met de uitvoering van onder meer persriolen, bergbezinkbassins, vrijvervalriolen, overstortputten en de infiltratie van regenwater. Onze vakkundige medewerkers weten aan welke eisen een goed werkend rioolsysteem moet voldoen voor de berging en afvoer van regenwater en de droogweerafvoer. Schagen Infra legt riolering op professionele wijze aan. Ook het onderzoek naar de conditie van rioolsystemen en het onderhoud behoren tot onze dienstverlening.

Fundering

Het aanbrengen van een foto funderinggoede fundering is essentieel voor verdere constructies. Schagen Infra heeft uitgebreide ervaring opgedaan met het leveren van granulaten en het aanbrengen van funderingen. Met behulp van onze eigen moderne breek- en zeefinstallaties kunnen wij vrijkomende materialen geschikt maken voor het verwerken in de fundering van een project. Daarnaast stabiliseren wij bestaande funderingslagen door toevoeging van een bindmiddel.

Straatwerk

Schagen Infra is specialistStraatwerk in de uitvoering van gedegen straatwerk. Zowel handmatig als machinaal, met stenen elementen of betonplaten, al dan niet voorzien van een goede opsluiting. Schagen Infra heeft eigen stratenmakers in dienst. Door onze deelname aan het Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen in de Grond-, weg- en waterbouw (Infravak) stromen met regelmaat vakbekwame arbeiders in bij ons bedrijf.

Contact


038 - 477 17 41
info@schageninfra.nl