Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Silent Joint®

Silent Joint®: duurzame en stille voegovergangen

Voor duurzamen331, geluidsarme voegovergangen die haaks of onder een hoek in de rijbaanrichting moeten worden aangebracht en grote dilataties moeten kunnen opvangen, wordt bij bruggen en viaducten in ons omringende landen al jarenlang met succes de Silent Joint® toegepast. In Nederland bouwen Schagen Infra en Salverda Bouw de Silent Joint® in, onder licentie van het Zwitserse bedrijf RSAG Reparatur- und Sanierungstechnik AG. De Silent Joint® is een soort gewapende bitumineuze voegovergang, waarbij spiraalveren tussen hoekprofielen zorgen dat de spanningen in de voegovergang gelijk worden verdeeld over de breedte van de voegovergang. Tevens zorgen de hoekprofielen ervoor dat er geen schade kan optreden in het hechtvlak tussen het asfalt en de voegovergang.

Prijsvraag Rijkswaterstaat

In het kader van de prijsvraag van Rijkswaterstaat: Praktijkproeven “Stille duurzame voegovergangen” hebben wij het idee opgevat om de Silent Joint® in een prefab uitvoering in te bouwen. Het nadeel van een iets langere inbouwtijd ten opzichte van andere voegovergangen wordt hiermee teruggebracht met ettelijke uren.

Bij de prefab uitvoering van de Silent Joint® wordt een deel van de voegconstructie onder ideale omstandigheden in de werkplaats gemaakt. Het geprefabriceerde geheel van hoeklijnen, spiraalveren en bitumenvulling, de kern van de Silent Joint®, wordt vervolgens naar het werk vervoerd, in de weg ingebouwd en tenslotte afgegoten. Hierdoor is het inbouwen van de voegovergang minder afhankelijk van het weer en wordt meer dan de helft van de reguliere inbouwtijd bespaard. Belangrijk voordeel hierbij is tevens beduidend minder hinder voor het verkeer. Een snellere inbouw en minder hinder geeft minder kosten.

Met deze prefab uitvoering van de Silent Joint® zijn Schagen Infra en Salverda Bouw tot één van de totaal vier winnaars door Rijkswaterstaat uitgeroepen. De prijs die wij gewonnen hebben is een praktijktest met alle mogelijke beproevingen van de prefab uitvoering van de Silent Joint®. Zo is de prefab Silent Joint® ingebouwd bij een kunstwerk in de A50 bij Nistelrode en is hier gedurende een jaar gemonitord. Ook is de prefab Silent Joint® met de Lintrack onderzocht bij de TU Delft en zijn er bewegingstesten op de prefab Silent Joint® uitgevoerd bij het zwitserse EMPA. De prefab Silent Joint® heeft alle beproevingen en tests, als enige Nederlandse voegconstructie, glansrijk doorstaan.

 

Contact


Harry Oosterwijk Projectleider 038 - 477 17 41
Stuur een e-mail