Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Silent Joint®

Silent Joint®: duurzame en stille voegovergangen

Voor duurzamen331, geluidsarme voegovergangen die haaks of onder een hoek in de rijbaanrichting moeten worden aangebracht en grote dilataties moeten kunnen opvangen, wordt bij bruggen en viaducten in ons omringende landen al jarenlang met succes de Silent Joint® toegepast. In Nederland bouwen Schagen Infra en Salverda Bouw de Silent Joint® in, onder licentie van het Zwitserse bedrijf RSAG Reparatur- und Sanierungstechnik AG. De Silent Joint® is een soort gewapende bitumineuze voegovergang, waarbij spiraalveren tussen hoekprofielen zorgen dat de spanningen in de voegovergang gelijk worden verdeeld over de breedte van de voegovergang. Tevens zorgen de hoekprofielen ervoor dat er geen schade kan optreden in het hechtvlak tussen het asfalt en de voegovergang.

Prijsvraag Rijkswaterstaat

In het kader van de Rijkswaterstaat prijsvraag “Stille duurzame voegovergangen” hebben wij het idee opgevat om de Silent Joint® in een prefab uitvoering in te bouwen. Het voordeel hiervan is de kortere inbouwtijd en de constante goede kwaliteit van het prefab gedeelte. Dit laatste wordt gerealiseerd, omdat het prefab gedeelte onder ideale (weers)condities wordt vervaardigd in de werkplaats.Het geprefabriceerde geheel van hoeklijnen, spiraalveren en bitumenvulling, de kern van de Silent Joint®, wordt vervolgens naar het werk vervoerd, in de weg ingebouwd en tenslotte afgegoten. Hierdoor is het inbouwen van de voegovergang minder afhankelijk van het weer en wordt meer dan de helft van de reguliere inbouwtijd bespaard.

Het geprefabriceerde geheel van hoeklijnen, spiraalveren en bitumenvulling, de kern van de Silent Joint®, wordt vervolgens naar het werk vervoerd, in de weg ingebouwd en tenslotte afgegoten. Hierdoor is het inbouwen van de voegovergang minder afhankelijk van het weer en wordt meer dan de helft van de reguliere inbouwtijd bespaard, wat beduidend minder verkeershinder oplevert. Een snellere inbouwtijd en minder hinder levert een kostenbesparing op.

Met deze prefab uitvoering van de Silent Joint® zijn Schagen Infra en Salverda Bouw tot één van de totaal vier winnaars door Rijkswaterstaat uitgeroepen. De prijs die wij gewonnen hebben is een praktijktest met alle mogelijke beproevingen van de prefab uitvoering van de Silent Joint®. Zo is de prefab Silent Joint® ingebouwd bij een kunstwerk in de A50 bij Nistelrode en is hier gedurende tien jaar gemonitord.

Ook is de prefab Silent Joint® met de Lintrack onderzocht bij de TU Delft op spoorvormingsgevoeligheid en zijn er bewegingstesten op de prefab Silent Joint® uitgevoerd bij het Zwitserse EMPA om het lage temperatuurgedrag en de dilatatiecapaciteit te onderzoeken. De prefab Silent Joint® heeft alle beproevingen glansrijk doorstaan. Afhankelijk van de verkeersbelasting moet de Silent Joints® tijdens de levensduur mogelijk worden onderhouden om voldoende stroefheid te behouden. Na tien jaar praktijkervaring zijn de prefab Silent Joints® nog waterdicht, vertonen geen scheuren of flankschade en voldoen ze nog aan de eisen voor geluidsreductie en spoorvorming.

Contact


Harry Oosterwijk Projectleider 038 - 477 17 41
Stuur een e-mail