Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Terrein-, erfverhardingen en kavelpaden

Schagen Infra is niet bang voor het grote werk, maar ook niet te groot voor het kleine. Dit geldt vooral bij terrein- en erfverhardingen en kavelpaden. Wij combineren advies, aanleg en onderhoud van asfalt- en betonverhardingen. Bij de oplevering geven onze medewerkers een onderhoudsadvies af voor het terrein.

Terreinverhardingen

We brengenbedrijfsterrein terreinverhardingen aan bij bedrijven. Deze verhardingen staan vaak bloot aan zware belastingen. Aan de hand van de verkeersbewegingen die plaatsvinden op het terrein bepalen we welk mengsel we aanbrengen.

Erfverhardingen

Bij boerenbedrijven voorzien we het terrein van speciale mengsels, zodat het terrein bestand is tegen bijvoorbeeld mest en voer. Een betonverharding vormt een goede ondergrond voor bijvoorbeeld het rijden met heftrucks. Er ontstaan geen vervormingen en de verharding is onderhoudsarm.

Kavelpaden

We leggen terreinkavelpaden aan om de bereikbaarheid van landerijen te handhaven. Wanneer land te nat is, kan dit problemen opleveren voor de, vaak zware, machines om (delen van) het land te bereiken. Uitkomst hiervoor is een betonpad. Het voordeel van een betonpad is dat we deze vaak op de bestaande ondergrond kunnen aanbrengen.

 

Contact


038 - 477 17 41
info@schageninfra.nl