Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Duurzaam asfalt in Hardenberg

 • duurzaam asfalt broeklanden hardenberg
 • duurzaam asfalt broeklanden hardenberg
 • duurzaam asfalt broeklanden hardenberg
 • duurzaam asfalt broeklanden hardenberg
 • duurzaam asfalt broeklanden hardenberg
 • duurzaam asfalt broeklanden hardenberg
 • duurzaam asfalt broeklanden hardenberg
 • duurzaam asfalt broeklanden hardenberg
 • duurzaam asfalt broeklanden hardenberg
 • duurzaam asfalt broeklanden hardenberg
 • duurzaam asfalt broeklanden hardenberg
 • duurzaam asfalt broeklanden hardenberg

In samenwerking met de gemeente Hardenberg brachten we vandaag een duurzaam asfaltmengsel aan op bedrijventerrein Broeklanden in Hardenberg.

Deklaag met gerecycled asfalt

Op dit moment werken we aan de uitbreiding van het bedrijventerrein Broeklanden in Hardenberg. Als toevoeging op het bestek heeft de gemeente Hardenberg tijdens het bouwproces de ambitie uitgesproken om het project verder te verduurzamen. In antwoord daarop hebben we een deel van de rijbanen voorzien van een SMA-deklaag met 30% PR. Dit betekent dat 30% van het asfaltmengsel bestaat uit gerecycled asfalt. Alleen voor dit deel levert dit een CO2-reductie van 4500kg op. Een mooie winst!

Elektrische driedekszeef

Het asfaltmengsel SMA luistert erg nauw naar samenstelling. Om in dit asfalt recycling toe te passen, worden daarom hoge eisen gesteld aan het recyclemateriaal. Wij spreken dan ook niet meer van frezen van asfalt, maar van oogsten van hoogwaardig deklaagmateriaal uit andere projecten. In Hasselt, op het terrein van Schagen Infra, recyclen we gefreesd en opgebroken asfalt. Dat gebeurt met een elektrische driedekszeef. Hiermee kunnen we emissievrij fracties van elkaar scheiden op een zeer nauwkeurige manier. Daarna passen we de fracties gedoseerd toe in nieuw asfalt. Met deze werkwijze is een hoger recyclingpercentage mogelijk. In Hardenberg konden we daardoor 30% van het mengsel voorzien van gerecycled asfalt. Het hoogwaardig hergebruik van oude deklagen in nieuwe deklagen is een goed voorbeeld van horizontale circulariteit. De toepassing in de gemeente Hardenberg is een opmaat naar verdere opvoering van circulair hergebruik.

Alles in huis

Bij Schagen Infra hebben we alles in eigen huis. Zo is het asfaltmengsel in ons laboratorium ontwikkeld en uitgewerkt naar de aanleg van meerdere proefvakken. De productie vindt plaats in onze asfaltcentrale in Hasselt, de MIO. Op het bedrijventerrein Broeklanden in Hardenberg is het mengsel verwerkt door een van onze eigen asfaltploegen.