Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Advies, Onderzoek en Ontwikkeling

  • onderzoek
  • onderzoek
  • advies onderzoek ontwikkeling
  • onderzoek
  • onderzoek
  • advies onderzoek ontwikkeling

Naast onze eigen asfaltcentrale (MIO) en betoncentrale (BCH) in Hasselt, zijn we deelgenoot van de asfaltcentrale ACOB in Huissen. Daarnaast beschikken we over een laboratorium. Daar gebeurt meer dan het beoordelen van bouwstoffen en asfalt- en betonproducten. Heb je advies nodig of wil je onderzoek laten uitvoeren? Bijvoorbeeld over visuele weginspecties, toepassingen van alternatieve materialen of de aanleg van rioleringen? Wij informeren je graag over ons uitgebreide portfolio van advies, onderzoek en ontwikkeling.

Advies

Bij RAW-bestekken schrijft een opdrachtgever in het bestek voor welke onderhoudsmaatregel we moeten uitvoeren op een wegvak. Daarnaast zijn er projecten waarbij wij zelf (mede)bepalend zijn. Daarvoor stellen we verhardingsadviezen op. Dit kan binnen een uitvoerend project zijn, maar ook op projecten die we niet zelf uitvoeren. Voor het beoordelen van de huidige kwaliteit en levensduur van een wegvak voeren we valgewichtdeflectiemetingen uit. Samen met boorgegevens over de opbouw van de verharding en de verkeersintensiteit bepalen we de resterende levensduur van een wegvak. Deze informatie werken we uit in een verhardingsadvies, waarin we meerdere onderhoudsopties beschrijven die passen bij de wegbeheerder. Naast publieke opdrachtgevers werken we voor ontwerpbureaus en andere marktpartijen.

Onderzoek

Op ons hoofdkantoor in Hasselt voeren we in het laboratorium productie- en verwerkingscontroles uit van onze asfalt- en betoncentrales. Daarnaast beoordelen we grondstoffen. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor derden. Zo voeren we voor wegbeheerders het verplichte onderzoek uit naar de teerhoudendheid van bestaande verhardingen. We werken volgens de protocollen van CROW-publicatie 210. Zo ben je verzekerd van een volledig onderzoek: vanaf de opname van wegen tot en met het invullen van het asfaltacceptatieformulier. Naast asfaltonderzoek doen we ook onderzoek naar funderingsmaterialen en zand. Dit kan de korrelverdeling of samenstelling zijn. Of, wanneer verwerkt in het werk, dichtheidsmetingen. We zetten hierbij nucleair meetapparatuur in, waarmee we snel en nauwkeurig controleren of ze voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Standaard RAW-Bepalingen.

Ontwikkeling

Verbeteren van onze producten is iets wat we dagelijks doen. Ook ontwikkelen onze asfalt- en betontechnologen nieuwe producten. Ontwikkelingen vinden plaats vanuit onze innovatiegedachte, circulair of economisch perspectief. Zo kunnen we bijvoorbeeld meerwaarde toevoegen aan een bestaande toepassing of de milieubelasting verkleinen. Je kunt denken aan het verminderen van de CO2-uitstoot, een lagere MKI-waarde of hogere recyclebaarheid. Heb je onze innovaties al gezien?

Contact

Marc van der Weide

Technoloog / adviseur


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail

Recente projecten