Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Betonwegen en fietspaden

  • fietspad
  • white topping aanbrengen
  • beton jagtlusterallee
  • fietspad
  • white topping aanbrengen
  • beton jagtlusterallee

Een betonverharding is een duurzame oplossing. Vooral voor zwaarbelaste terreinen en in gebieden met een ondergrond die niet erg draagkrachtig is. We besparen kosten en tijd door beton direct op de bestaande ondergrond van zand of grond aan te brengen.

Veilige oplossing

Een betonconstructie is sterk genoeg om wortelgroei te weerstaan. Daarom is een betonverharding ideaal in bosrijke omgevingen. Ook is de standaard lichte kleur duidelijk zichtbaar voor fietsers bij minder verlichte paden. Zo vergroot een betonverharding de veiligheid en is er minder verlichting nodig.

Korte uitvoeringsperiode

Verkeershinder wil je zoveel mogelijk beperken. Omdat we betonverhardingen machinaal aanbrengen, is de aanbrengsnelheid hoog. Na het aanbrengen moet beton uitharden. Vroeger duurde dit wel 28 dagen. Tegenwoordig is het na enkele dagen al mogelijk om over het betonpad te rijden.

Circulaire betonverhardingen

We blijven innoveren. Een voorbeeld hiervan is een fietspad waarbij we de betondikte terugbrengen, maar niet inleveren op kwaliteit: White Topping. En het Ritspad®, waarbij het mogelijk is betonelementen na een opbreking te herstellen of te verplaatsen. Zo passen we de meest hoogwaardige vorm van hergebruik toe: re-use.

Contact

Heinrich Weitkamp

Calculator beton


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail

Recente projecten