Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Grondwerk, riolering, fundering en straatwerk

  • Haren riool rioolreconstructie
  • Haren riool rioolreconstructie
  • riolering
  • Haren riool rioolreconstructie
  • Haren riool rioolreconstructie
  • Haren riool rioolreconstructie
  • riolering
  • Haren riool rioolreconstructie

Rioleringswerkzaamheden op een industrieterrein, een stadscentrum herstraten of grondwerkzaamheden op een Waddeneiland: wij doen het allemaal. Met eigen materieel en materiaal. En voor een groot deel elektrisch. We voeren grond-, riolerings-, funderings- en straatwerkzaamheden uit met ons eigen personeel. Door onze deelname aan Infravak is de instroom van grondwerkers gegarandeerd.

Grondwerk
Onder grondwerk verstaan wij het ontgraven van diverse terreinen, grondverzet, transport, aanvullen en leveren van de ondergrond, grondverbetering en de aanleg van geluidswallen en dijklichamen. We beschikken over een eigen zandwinning. Zo kunnen wij eenvoudig de levering en het transport van zand voor je verzorgen.

Riolering
De aanleg en het vervangen van persriolen, bergbezinkbassins, vrijvervalriolen, overstortputten en de infiltratie van regenwater is één van onze dagelijkse werkzaamheden. Ook het onderzoek naar de conditie van een rioolsysteem en het onderhoud kunnen wij uitvoeren.

Fundering
Het aanbrengen van een goede fundering is essentieel voor verdere constructies. Met behulp van onze eigen breek- en zeefinstallaties maken wij vrijkomende materialen geschikt om in de fundering van een project te verwerken. Ook stabiliseren we bestaande funderingslagen. Dat doen we door een bindmiddel toe te voegen.

Straatwerk
Straatwerk brengen we zowel handmatig als machinaal aan. Met stenen elementen of betonplaten en voorzien van een goede opsluiting. We hebben eigen stratenmakers in dienst.

Contact

Hendrie van der Most

Algemeen directeur


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail

Recente projecten