Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Projectbegeleiding en ontwerp

Steeds vaker mogen we al in een vroeg stadium meewerken aan projecten. Dat past ons goed. Zo kunnen we onze kennis en ervaring al vroeg in het proces toevoegen.

Circulaire en duurzame oplossingen

We stellen per project een complementair team samen waarmee we meerwaarde leveren op de projectdoelstellingen. Daarnaast sturen we proactief op maatregelen om risico’s te beheersen. Zo voorkomen we verrassingen. Bovendien stellen we zoveel mogelijk circulaire en duurzame oplossingen voor.

Bouwteamwiel

Projectbegeleiding heet bij ons samenwerking. In projecten werken we graag samen volgens ons bouwteamwiel. Daarin draait alles om het principe ‘best for project’. Door afspraken te maken over de basisgedragsregels, ontstaat een succesvolle samenwerking. De kernwaarden die wij hanteren zijn gelijkwaardig, betrouwbaar, inventief, begripvol, loyaal en verantwoordelijk.

bouwteamwiel

Contact

Adriaan van Andel

Directeur verwerving


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail