Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Omgevingsmanagement

Een tevreden omgeving: dat is waar we op elk project voor gaan. Daarbij is de informatievoorziening en afstemming met bewoners en overige stakeholders van groot belang. Zo ontstaat er draagvlak. En voorkomen we vragen en klachten.

Tevreden omgeving

We beginnen met een uitgebreide stakeholdersanalyse en komen tot maatregelen die passen bij de doelgroep. Dat doen we in overleg met jou. We meten de tevredenheid van onze werkwijze bij onze klanten, maar ook in de omgeving van onze projecten. De gemiddelde waardering die we tot nu toe kregen, is een 8,6.

Persoonlijke aanpak

De informatievoorzieningapp schagen infra naar de omgeving verschilt per project. De aanpak is altijd zo persoonlijk mogelijk. Vaak brengen we een bezoek aan een stakeholder, bezorgen we informatiebrieven, organiseren we een bewonersavond of kiezen we voor een combinatie hiervan. Daarnaast maken we veel gebruik van onze eigen app Schagen Infra. Hierin delen we actuele projectinformatie en foto’s. Volgers kunnen direct contact met ons opnemen en een tevredenheidsenquête invullen. De app is een laagdrempelig communicatiemiddel waardoor we snel weten wat er in de omgeving speelt.

Veilige werkwijze

We voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die met het project in aanraking komt. Ons beleid is: we werken veilig of we werken niet. Daarnaast houden we rekening met de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied waarin we werken. Dat doen we door slimme faseringen en comfortabele tijdelijke maatregelen.

Contact

Adriaan van Andel

Hoofd Bedrijfsbureau


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail