Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Waarom samenwerken?

Aan de hand van ons bouwteamwiel beschrijven we waarom je met ons wil samenwerken.  

Alle stakeholders en de omgeving participeren in het project. Zo nemen we de verantwoordelijkheid voor een gedragen ontwerp.

We brengen unieke, innovatieve producten in. We beschikken over een portfolio met producten die aantoonbaar een bijdrage leveren op toekomstbestendigheid.

Ons team bestaat uit mensen met relevante kennis en ervaring. We signaleren en benutten kansen, zodat we jouw verwachtingen overtreffen.

Ideeën die van meerwaarde zijn voor het project onderbouwen we met analyses op TCO. Zo kun je altijd glashelder sturen op de belangrijkste pijlers: budget, planning en kwaliteit.

We voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die met het project in aanraking komt. Ons beleid is: we werken veilig of we werken niet.

Dankzij onze vakkennis en (uitvoerings)ervaring is jouw plan maakbaar en voegen we kwaliteit toe. Zo borgen we een vlekkeloos projectverloop van initiatief tot en met onderhoud en voorkomen we ongewenste verrassingen.

In de omgeving van het project vinden we vaste (lokale) partners waarmee we gaan samenwerken. Zo houden we geldstromen zoveel mogelijk lokaal en voegen we specifieke expertise toe.

Contact

Adriaan van Andel

Hoofd Bedrijfsbureau


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail

Recente projecten