Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Asfalt met recycling

  • Stationslaan Harderwijk
  • Stationslaan Harderwijk

Asfalt dat vrijkomt uit projecten is toepasbaar in nieuwe asfaltmengsels. We bewerken het gebruikte asfalt eerst met een zeef. Op ons terrein in Hasselt beschikken we over een elektrische driedekszeef. Zo kunnen we het asfalt, zonder uitstoot, heel nauwkeurig in drie fracties sorteren.

Asfalt met recycling

De gesorteerde fracties gebruiken we in nieuwe asfaltmengsels. Het asfalt dat ontstaat noemen we asfalt met recycling. Het is toepasbaar als AC base/bind onder- en tussenlagen. Dit zijn onder- en tussenlagen die geschikt zijn voor alle wegen. Onze standaard voor deze mengsels is 60% hergebruik. Projectspecifiek kunnen we tot 75% hergebruikt asfalt toepassen in het nieuwe mengsel. Daarnaast produceren en verwerken we AC-surf deklagen: deze brengen we aan op lichtbelaste wegen. Bijvoorbeeld in woonwijken of in het buitengebied. Deze deklagen bestaan tot 50% uit hergebruikt asfalt.

SMA met PR

SMA staat voor steenmastiek asfalt. PR voor partiële recycling. SMA met PR is geschikt op alle wegen waar SMA gebruikelijk is. Dat zijn voornamelijk stroomwegen binnen en buiten de bebouwde kom. Volgens de norm wordt er geen oud asfalt toegevoegd aan SMA-mengsels. Omdat we hergebruik willen stimuleren, ontwikkelden we SMA mét recycling. Hierbij wordt niet ingeleverd op kwaliteit. Tot nu toe hebben we maximaal 30% hergebruikt asfalt aan het mengsel toegevoegd. We blijven onderzoek doen om dit percentage te verhogen.

Contact

Leroy Brandenburg

Technoloog


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail

Recente projecten