Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Noxite-oppervlakbehandeling

  • noxite oppervlakbehandeling
  • noxite oppervlakbehandeling

Dagelijks stoten het verkeer, de industrie en huishoudens giftige en luchtvervuilende stoffen uit. Deze stikstofoxiden, die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen, ademen we allemaal in. En ze komen in het milieu terecht. De verslechtering van de kwaliteit van de lucht is schadelijk voor onze gezondheid en leefomgeving. Een zuivere lucht zonder giftige stoffen ligt met de Noxite-oppervlakbehandeling binnen handbereik.

Werking Noxite

NOx is een verzamelnaam voor stikstofoxiden, waarvan de belangrijkste NO en NO2 zijn. NO ontstaat overal waar een brandstof met lucht wordt verbrand, zoals in verbrandingsmotoren van auto’s, vliegtuigen, cv-installaties en energie-installaties. Het Noxite-granulaat bevat titaniumdioxide. Die stof werkt als een katalysator en zet het schadelijke stikstofoxide (NOx) in de lucht om in een nitriet en nitraat dat door regen wordt weggespoeld.

Schonere lucht

Uit onderzoek van TNO is de werking van Noxite in dakbedekking positief beoordeeld. De conclusie is dat één vierkante meter Noxite-dakbedekking twaalf mensen elk jaar schonere lucht geeft. Honderd vierkante meter Noxite-dakbedekking kan zoveel NOx uit de lucht zuiveren als een gemiddelde auto over 15.000 kilometer produceert.

Contact

Leroy Brandenburg

Technoloog


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail
Een zuivere lucht zonder giftige stoffen ligt met de Noxite-oppervlakbehandeling binnen handbereik.

Recente projecten