Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Fietspad langs Geldersche Gracht geopend

  • fietspad Geldersche Gracht
  • Opening fietspad Geldersche Gracht
  • fietspad Geldersche Gracht
  • Opening fietspad Geldersche Gracht

Langs de Geldersche Gracht bracht Schagen Infra een 1200 meter lang fietspad aan. 75% van de verharding bestaat uit gerecycled beton. Op 8 juni is het pad feestelijk geopend. 

Verbinding Kampen-Oldebroek

Door de aanleg is er een verbinding ontstaan vanaf de Leidijk in Kamperveen en het pad van de Grachtenweg richting de Zwarteweg in Oosterwolde. Via een verharde route kan er gefietst worden tussen Kampen en Oldebroek. En dat in een mooie, landelijke omgeving.

Feestelijke opening

Wethouder Liesbeth Vos-van de Weg (Oldebroek), wethouder Albert Holtland (Kampen) en heemraad Henk Veldhuizen (Vallei en Veluwe) openden het pad. Dat deden ze samen met onder meer de bestuursleden van Toeristisch Platform Oldebroek, Dorpsbelang Oosterwolde en meerdere bewoners van de Grachtenweg. Een deel van de route werd op onze houten fiets afgelegd door één van de genoemde wethouders.

Duurzame uitvoeringwijze

Duurzaamheid komt niet alleen terug in de betonverharding. Ook tijdens de uitvoeringswijze is hiermee rekening gehouden. Zo is er geen grond aan- of afgevoerd, waardoor bespaard is op transport en daarmee op uitstoot. De bermen zaaiden we in met een bloemrijk zaadmengsel met de naam Weidevogel Geluk. Dit mengsel is geschikt voor broedende weidevogels en trekt insecten aan. Het fietspad is aangelegd voor toeristen en recreanten met oog voor de natuur.