Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Schagen Groep presenteert nieuwe producten op Infra Relatiedagen Hardenberg

Verbetering

De afdeling Advies, Onderzoek en Ontwikkeling (AOO) van Schagen Infra is voortdurend op zoek naar verbetering van onze producten. Zowel vanuit economisch, innovatief of circulair perspectief. Op de Infra Relatiedagen in Hardenberg willen we u kennis laten maken met onze twee nieuwste ontwikkelingen.

White Topping

Eén van de resultaten van de afgelopen periode is het construeren van dunne(re) lagen beton op bestaande asfaltverhardingen. Dit ‘White Topping-principe’ houdt in dat we de bestaande (asfalt)verharding overlagen met een dunne laag beton. Door de toevoeging van kunststof vezels garanderen we een hoge sterkte en een lange levensduur. Voordeel is dat er geen ingrijpende maatregelen aan de bestaande verharding en fundering nodig zijn.

Asfalt, gewapend met vezels

Ook de toepassing van vezels in asfalt is één van onze innovaties. We voorzien het asfaltmengsel van vezelwapening, waardoor de vezels door het gehele asfaltmengsel verspreid worden. De asfaltlaag wordt hierdoor beter bestand tegen scheurvorming én gaat spoorvorming tegen. Ook kan er een dunnere asfaltconstructie ontworpen worden. Het gevolg is dat we minder materiaal gebruiken. Dit levert een grondstoffenbesparing op. Het asfaltmengsel blijft aan het einde van de levensduur volledig herbruikbaar.

Stand 116

Van 6 tot en met 8 februari staat de Schagen Groep op de Infra Relatiedagen in Hardenberg. Op stand 116 in hal 1 geven wij graag verdere toelichting over onze nieuwe producten.