Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

N331 Zwartsluis-Vollenhove feestelijk geopend

 • N331
 • N331
 • N331
 • N331
 • N331
 • N331
 • N331
 • N331
 • N331
 • N331
 • N331
 • N331

In opdracht van de Provincie Overijssel begon Schagen Infra in het voorjaar van 2014 met werkzaamheden aan de N331. Zo verbreedden we de dijk om langzaam en snelverkeer op de hoofdrijbaan te scheiden. Daarnaast legden we rotondes aan bij de splitsing met de Veerweg en in de hoofdrijbaan. Ook is de parallelweg vernieuwd in een duurzame betonverharding. Vrijdag 4 september werd de N331 geopend.

De N331 is een weg met een belangrijke ontsluitingsfunctie voor de regio. Daarom was voor de opening iedereen uit de regio, en ook daarbuiten, tussen 14:00 en 18:00 uur van harte welkom.

Op het terrein van zuivelboerderij Weidevol, gelegen aan de N331, gaven diverse partijen acte de présence. Zo waren er voertuigen van de politie, ambulance en brandweer. Ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Groot Salland, de gemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland en de Provincie Overijssel waren aanwezig met stands en voertuigen.

Uiteraard stonden hoofdaannemer Schagen Infra en onderaannemer Oosterhuis er met wegenbouw- en grondverzetmaterieel. Scholieren van het Agnieten College uit Zwartsluis voerden een percussieshow op met wegenbouwmaterialen zoals bebording, bezems en emmers.

Ondanks het slechte weer kijken we terug op een geslaagde middag!

Informatie over het project is hier te vinden:
Reconstructie N331 tussen Zwartsluis en Vollenhove

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Remco de Wit, provincie Overijssel.