Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Onderhoud rotonde Us Mem

  • rotonde us mem
  • rotonde us mem
  • rotonde us mem
  • rotonde us mem
  • rotonde us mem
  • rotonde us mem

In Leeuwarden werken we op een bekende locatie voor veel inwoners van Friesland. We voorzien de rotonde bij Us Mem van nieuw asfalt. Ook vervangen we de tegelfietspaden door paden van asfalt.  

Asfaltonderhoud

Het asfalt op de rotonde Harlingersingel – Spanjaardslaan was toe aan vervanging. Ook de aanliggende tegelfietspaden voldeden niet meer. In opdracht van de gemeente Leeuwarden voert Schagen Infra de werkzaamheden uit.

Gefaseerde aanpak

De Harlingersingel is een belangrijke ontsluitingsweg van het centrum. We voeren de werkzaamheden daarom in vier fases uit, om de overlast voor verkeer te beperken.

  • Eerst werken we aan de rotonde en aanliggende wegen.
  • Daarna pakken we het westelijke fietspad aan, gevolgd door het oostelijke.
  • Als laatst voeren we werkzaamheden uit rondom restaurant Stek, dat aan het werkvak ligt.

Us Mem

Sinds 1990 staat het beeld van de zwartbonte koe op de rotonde Harlingersingel. Het is dan ook een herkenningspunt voor veel weggebruikers.