Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Pilotproject asfalt, gewapend met vezels

Schagen Infra heeft op 23 november de Thijssengracht in Giethoorn voorzien van asfalt, gewapend met vezels. Een principe dat niet eerder in Nederland is uitgevoerd. Deze pilot deden we in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland.

Wapening

We brachten asfalt, gewapend met vezels aan. Dit houdt in dat de wapening niet tussen twee asfaltlagen wordt aangebracht, maar dat het gehele asfaltmengsel van wapening is voorzien. Hierdoor gebruiken we minder materiaal, wat een grondstoffenbesparing oplevert.

Voordelen

Het materiaal vertraagt scheurvorming van het wegdek en spoorvorming wordt tegengegaan. Spoorvorming ontstaat door samendrukking van het asfalt. De vezels verbeteren de sterkte-eigenschappen van het asfalt, wat samendrukking tegengaat.

Circulariteit

Financieel is deze oplossing aantrekkelijk ten opzichte van traditionele wapeningssystemen. Ook gekeken naar de circulariteit biedt het voordelen, want het asfalt is volledig herbruikbaar. Schagen Infra heeft ervaring met vezelwapening in beton. Hetzelfde principe in asfalt is in Nederland niet eerder uitgevoerd, maar de resultaten uit het buitenland zijn erg positief.

Eigen asfaltcentrale

Het asfalt is geproduceerd bij onze eigen asfaltcentrale. Het productieproces wordt niet verstoord door de toepassing van de vezels. Ook gaat de verwerking op dezelfde manier als het ‘traditioneel’ aanbrengen van asfalt.

Advies, onderzoek en ontwikkeling

Schagen Infra is een mkb-bedrijf met ruim 65 jaar ervaring in de uitvoering van grondwerk, funderingen, rioleringen en verhardingen. We hebben een eigen advies- en ontwikkelingsafdeling, die constant onderzoek doet naar innovatieve producten en processen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hoofd Advies, Onderzoek en Ontwikkeling Ronald Diele via r.diele@schageninfra.nl en 038 – 477 82 32.