Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Aanleg betonfietspad De Vennen-Lheebroek-De Mussels

  • Dwingeloo Beilen Lheebroek
  • Dwingeloo Beilen Lheebroek
  • Dwingeloo Beilen Lheebroek
  • Dwingeloo Beilen Lheebroek

Schagen Infra is in februari 2018 gestart met de aanleg van een veilige fietsverbinding tussen Dwingeloo en Beilen. In juli is het nieuwe betonpad opgeleverd. 

Starthandeling

Het fietspad loopt door twee gemeenten en is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie. Wethouder Homme Geertsma van de gemeente Westerveld, wethouder Gerard Lohuis van de gemeente Midden-Drenthe en gedeputeerde van de provincie Drenthe Henk Brink gaven het startsein door de schop in de grond te zetten. RTV Drenthe legde het vast.

Veilige fietsverbinding

In de oude situatie reden fietsers tussen het autoverkeer. Dit leverde onveilige situaties op voor schoolgaande kinderen. Daarom ontstond vanuit de omgeving de wens van een vrijliggend, veilig fietspad.

Aanleg pad

Het nieuwe pad van circa 5,7 kilometer lang past in de groene omgeving door de toepassing van hagen. We brachten het beton aan met onze in eigen beheer ontwikkelde betonmachines.

Project in cijfers

Betonverharding 12.803 m²

StarthandelingBeilenDwingelooFietspad

Recente projecten