Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Aanleg fietspad Krompad Echtenerbrug

  • Krompad Echtenerbrug
  • Krompad Echtenerbrug

Voor gemeente De Fryske Marren reconstrueerden we het fietspad langs het Krompad in Echtenerbrug. We hebben het bestaande asfaltpad gefreesd, verbreed en voorzien van beton. 

Situatie

Aan beide zijden van het Krompad lag een asfaltfietspad van 1,5 meter breed. Het noordelijke pad hebben we verbreed tot 2,5 meter. Het zuidelijke pad hebben we volledig verwijderd en vervolgens ingericht als berm. Daarnaast voorzagen we een deel van de hoofdrijbaan van een nieuwe asfaltlaag.

Wegomlegging

Ter plaatse van de komgrens van Echtenerbrug maakten we een wegversmalling. En om meer ruimte te maken voor het fietspad legden we een deel van de weg om. Nutsbedrijven verlegden de kabels, waarna wij een voorbelasting aanbrachten om de te verwachten zetting te versnellen. Aansluitend hierop brachten we het nieuwe cunet aan en legden we de weg om.

Project in cijfers

Beton fietspad 4800 m²
Aanbrengen asfalt 425 ton
Verwijderen asfalt fietspad 3500 m²
Verwijderen fundering fietspad 3500 m²

Recente projecten