Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Aanleg Noordelijke Dorpsrand – Onderdendamsterweg Winsum

  • animatie winsum
  • animatie winsum

In het mooiste dorp van Nederland 2021, Winsum, voert Schagen Infra het komende anderhalf jaar een groot project uit. Voor de gemeente Het Hogeland maken we een nieuwe aansluiting op de N361, zodat verkeer niet meer door het centrum rijdt. Ook verbeteren we de verkeersveiligheid voor fietsers op de Onderdendamsterweg. 

Nieuwe verbinding

Doorgaand verkeer, waaronder ook veel vrachtverkeer, rijdt nu door het centrum van Winsum. Zonder er te verblijven. Inwoners geven aan de situatie onveilig te vinden. Daarom is besloten een nieuwe verbinding te maken tussen de Onderdendamsterweg en de N361. Deze nieuwe weg wordt de Noordelijke Dorpsrand genoemd, totdat de definitieve naam bekend is.

Samenwerking

Het project bestaat uit twee delen. Deel 1 is de aanleg van de noordelijke dorpsrand. De werkzaamheden aan de Onderdendamsterweg vallen onder deel 2. Deel 2 voeren we uit in een bouwteamsamenwerking met gemeente Het Hogeland. Dit houdt in dat we keuzes samen maken, zoals het type asfaltmengsel. Dat doen we aan de hand van de kennis die beschikbaar is bij Schagen Infra en de wensen en eisen vanuit de gemeente. Ook bekijken we samen welke bomen en struiken gespaard kunnen worden. Het ontwerp wordt hierop aangepast.

Onderdendamsterweg

Op de Onderdendamsterweg wordt de snelheid voor het verkeer verlaagd naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. We versmallen de rijbaan en maken gescheiden stroken voor het fietsverkeer. Op deze manier wordt de weg veiliger voor de fietsers.

Onderdoorgang

Midden in het werk laat ProRail een onderdoorgang bouwen. De bouwer maakt gebruik van de fundatie op de wegen die wij aanleggen. Nadat de onderdoorgang gereed is, brengen we in één keer al het asfalt aan: op de nieuwe rondweg én in de onderdoorgang.

Project in cijfers

Noordelijke Dorpsrand 
Grond ontgraven en vervoeren 14.500 m³
Zand verwerken 5.200 m³
Aanbrengen fundering 2.900 ton
Aanbrengen flexigoot 400 m1
Aanbrengen asfalt 2.150 ton

 

Onderdendamsterweg
Frezen rijbaan 2.900 m²
Aanbrengen asfalt 600 ton
Aanbrengen markeringen en belijning 350 m²

Recente projecten