Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Aanleg randweg De Zegge VII Raalte

  • de zegge raalte
  • de zegge raalte

In opdracht van de gemeente Raalte voert Schagen Infra werkzaamheden uit op bedrijventerrein De Zegge VII. We realiseren een nieuwe randweg, De Hertzstraat.

Slimme aanpak

De randweg sluit aan op bestaande wegen. Daarom worden de werkzaamheden gebundeld, zodat we de afsluitingsperiodes kunnen verkorten. Fase 1, waarbij we aan de kruising met de Overkampsweg werkten, is inmiddels gereed. Bij de tweede kruising met de Achterweiweg hebben we te maken met de ontsluiting van vijf grote boerenbedrijven. We zorgen ervoor dat de bedrijven bereikbaar blijven. De aansluiting van de nieuwe randweg op de Heesweg realiseren we begin 2019.

Kwaliteitsverhoging

We passen onze lijnconstructies van getrokken banden toe in plaats van de traditionele trottoirbanden met kantstenen. Daarnaast brengen we bermbeton aan in plaats van de gebruikelijke grasbetontegels. Deze constructies zijn duurzaam en robuust. Ook behalen we hierdoor een aanzienlijke tijdswinst.

Project in cijfers

Grondverzet 15000 m³
Riolering 1600 m1
Wegfundering 15000 m²
Asfalt 4500 ton
Betonverharding 3500 m²
Betonnen lijnconstructie (RWS-banden) 1000 m1
Bermverharding (bermbeton met print) 1500 m1

Recente projecten