Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Aanleg rotonde Biddingringweg-Dronterweg

 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg
 • Rotonde Dronten - Biddingringweg

In Dronten hebben we de kruising Biddingringweg-Dronterweg een stuk veiliger gemaakt. In opdracht van de provincie Flevoland bouwden we de kruising om tot rotonde. Daarnaast vervingen we de bovenste laag asfalt op de aansluitende wegen.

Beton of asfalt?

Dat was de vraag bij de start van het project. Al snel werd besloten om het huidige asfaltontwerp voor de rotonde en aansluitingen aan te passen naar beton. Dit was een betere keuze op het gebied van duurzaamheid (MKI) en de levensduur. Door het aantal fases terug te brengen van 5 naar 2 hoefden we de rotonde ook niet langer af te sluiten én beperkten we het aantal omleidingen. Uiteindelijk konden we het werk zelfs twee weken sneller uitvoeren. Een win-winsituatie!

Middeneiland

Inmiddels is de rotonde zo goed als klaar. Behalve het middeneiland. In de omgeving wordt een windpark aangelegd, waardoor veel lang transport, tot wel honderd meter, de rotonde passeert. Daarom is in overleg met de provincie Flevoland besloten om de stalen kiekendief op een later moment te plaatsen.

Werkwijze

Het project is toe te lichten in tien stappen:

 1. Opbreken en verwijderen van de bestaande kruising
 2. Uitvoeren sanering
 3. Toepassen grondverbetering
 4. Drainage
 5. Aanleg nieuwe bekabeling voor de lichtmasten
 6. Aanbrengen beton: zowel een deel met staalvezel, een rode rammelstrook met print, grijze fietspaden, geleiders en een zwarte kantopsluiting
 7. Aanbrengen asfalt rondom de rotonde en op de Dronterweg
 8. Aanbrengen belijning
 9. Aanbrengen ribbels in het asfalt en glasbollen
 10. Plaatsen van de lichtmasten

Project in cijfers

Frezen 24.000 m²
Asfalt leveren en aanbrengen 2.960 ton
Vezelversterkt beton rotonde 1.360 m²
Grijs beton fietspaden 460 m²
Rood beton rammelstrook en druppels 265 m²
Zwart beton kantopsluiting 135 m²

Recente projecten