Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Aanleg rotonde N346 Almenseweg

 • rotonde almenseweg
 • rotonde almenseweg
 • rotonde almenseweg
 • rotonde almenseweg
 • rotonde almenseweg
 • rotonde almenseweg
 • rotonde almenseweg
 • rotonde almenseweg
 • rotonde almenseweg
 • rotonde almenseweg
 • rotonde almenseweg
 • rotonde almenseweg

In opdracht van de provincie Gelderland maakt Schagen Infra een rotonde in Warnsveld. Zo verbetert de veiligheid van de verkeerssituatie op de kruising Lochemseweg – Almenseweg.

Reconstructie kruising

Het is niet de eerste keer dat de kruising aangepast wordt. Eerder werden de voorsorteervakken vervangen door middengeleiders. Hierdoor werd de kruising overzichtelijker voor verkeer. Ook moest verkeer afremmen om af te slaan. Toch bleef het een onveilig punt, waar meerdere ongelukken plaatsvonden. Daarom besloot de provincie een rotonde aan te laten leggen. Op basis van de meest gunstige prijs- en kwaliteitsverhouding nam Schagen Infra het project aan.

In het werk gestort beton

De overrijdbare rammelstrook in de binnencirkel van de nieuwe rotonde en de geleidebanden in de buitenbochten zouden gemaakt worden met prefab betonelementen. Om niet afhankelijk te zijn van levertijden, werd besloten om het beton in het werk te storten. Daarnaast is het grote voordeel van ‘vers beton’ dat we niet afhankelijk waren van ‘vaste maten’ van prefab elementen. Door het beton in het werk te storten, konden er tot op het moment van aanbrengen nog wijzigingen doorgevoerd worden. Ook is de constructie van de rotonde door onze werkwijze sterker, omdat het beton één geheel is. Beton storten hebben we in eigen beheer, daarom waren we flexibel. Onze betonploegen brachten het beton aan, met onze eigen machines.

Veilige uitvoeringswijze

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, werkten we volgens de voorgeschreven fasering. Eerst verlegden en verbreedden we de bestaande parallelweg. Hierdoor kon deze weg als bypass gebruikt worden door fietsers en gemotoriseerd verkeer. Op de bypass stonden verkeerslichten, zodat (fiets)verkeer elkaar om en om kon passeren.

Ruimte in het werkterrein

Door de aanpassing aan de parallelweg was de kruising vrij van verkeer. Zo kregen wij de ruimte om hier alle bestaande verharding te verwijderen. Dat ging onder meer om de betonnen middengeleiders, het asfalt en de fundering. Ook werden kabels en leidingen verlegd en de lichtmasten verwijderd. We voerden grondwerkzaamheden uit om de kruising te veranderen in een rotonde. Ook brachten we de nieuwe fundering aan, voorzagen we de rotonde van straatwerk en van nieuwe middengeleiders.

Nieuwe asfaltconstructie

Rondom de nieuwe rotonde vernieuwden we het asfalt. Ook hiervoor hebben we alles in eigen huis. We brachten een compleet nieuwe constructie aan van vier lagen asfalt. Natuurlijk met belijning en markering. Als laatst staat het afwerken van de bermen en het aanpassen van de parallelweg op de planning. In november verwachten we het project af te ronden.

Project in cijfers

Grondverzet 3500 m³
Fundering opbreken/afvoeren 5500 m²
Fundering leveren/aanbrengen 5000 m²
Getrokken lijnconstructies van beton 250 m1
Printbeton (overrijdbare rammelstrook, middengeleiders, bochtverbredingen) 420 m²
Elementenverharding 550 m1
Asfaltverharding frezen/opbreken/afvoeren 5300 m²
Asfaltverharding aanbrengen 2100 ton

Recente projecten