Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Aanleg rotonde N386 Tynaarlo

  • N386 Tynaarlo
  • N386 Tynaarlo

In opdracht van de provincie Drenthe realiseert Schagen Infra een rotonde op de kruising N386, Dorpsstraat en Berkenlaan, ter plaatse van Tynaarlo.

Veilige oversteekplaats

Nadat er enkele ongevallen plaatsvonden op de kruising, kwam vanuit de omgeving de vraag naar een veilige oversteek. Begin 2019 zijn we met de aanleg van de rotonde begonnen en voor de zomervakantie verwachten we de werkzaamheden af te ronden. Dan is het mogelijk om de multifunctionele accommodatie (MFA) en sportclub SVT aan de noordzijde van de rijbaan veilig te bereiken.

Tijdelijke noodweg

Om de rotonde aan te kunnen leggen, zijn in het voortraject enkele bomen gekapt. Ook was het noodzakelijk de kabels en leidingen te verleggen. We hebben een tijdelijke weg aangelegd buiten het werkgebied, zodat verkeer vanuit beide richtingen onze werkzaamheden kan passeren. Zo beperken we de hinder voor de omgeving. Slechts twee weekenden sluiten we het gehele werkgebied af. De MFA en SVT blijven altijd bereikbaar.

Zandaanvullingen

Er vonden grote zandaanvullingen plaats van circa 5 tot 6 meter boven bestaand maaiveld om op het gewenste niveau te komen.

Project in cijfers

Verwerken zand in cunetten 8800 m³
Vervangen diepriool 55 meter
Asfalt 2585 ton
Printbeton 235 m²

Recente projecten