Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Aanleg rotonde Woldweg – Olingermeeden Appingedam

In opdracht van gemeente Eemsdelta hebben wij de verkeersstromen op het kruispunt Woldweg – Olingermeeden in Appingedam veiliger gemaakt. Door de bouw van een nieuw kindcentrum aan de Olingermeeden en vanaf 2023 de tijdelijke huisvesting van een ander kindcentrum, is het fiets- en autoverkeer op deze plek flink toegenomen. Daarnaast is de kruising een belangrijke toegangsweg van Appingedam én is de Olingermeeden de enige ontsluitingsweg van de wijk Olinge. Reden genoeg om een rotonde en een veiligere fietsoversteek te maken, met zo min mogelijk hinder voor het verkeer.

Bouwteam samenwerking

Wij voerden dit project uit in een bouwteam samenwerkingsverband met de gemeente Eemsdelta. Dit betekent dat wij bij dit project vanaf de tekentafel betrokken zijn geweest. Wij hebben dus doelgericht mee kunnen denken over het ontwerp én de uitvoering. Daarnaast is een klankbordgroep van omwonenden en belanghebbenden opgericht om ook mee te denken met de plannen. In een zeer korte looptijd van 9 weken hebben wij, samen met de gemeente Eemsdelta en de klankbordgroep, de bouwteamfase van dit project succesvol afgerond. In deze periode zijn alle stappen succesvol doorlopen om tot uitvoering over te kunnen gaan en is de inbreng van de klankbordgroep verwerkt. We zijn trots dat deze samenwerking in zo’n korte periode tot een compleet uitvoeringsplan heeft geleid. Een plan dat voldoet aan al de gestelde eisen en wensen van de omgeving.

Realisatie rotonde

Om de rotonde te realiseren, is het verkeer tijdelijk via een bypass omgeleid. Alleen op deze manier konden wij onze werkzaamheden veilig uitvoeren. Belangrijk is dat het verkeer zo min mogelijk last heeft van onze werkzaamheden. Daarom hebben wij de cruciale werkzaamheden voor de bereikbaarheid in de herfstvakantie uitgevoerd. Tijdens de vakantie waren de scholen dicht en daardoor was er aanzienlijk minder verkeer. Inmiddels is de rotonde helemaal klaar en opgeleverd.

Duurzaamheid en kwaliteit

In het ontwerp staan kwaliteit en duurzaamheid centraal. Ambities die gemeente Eemsdelta en Schagen Infra BV gezamenlijk nastreven. De rotonde is uitgevoerd in een duurzame betonverharding, waarbij de fundering van de oude situatie volledig is hergebruikt. Hierdoor was er aanzienlijk minder nieuw materiaal én transport nodig. De rotonde is dus volledig gemaakt van duurzaam beton, samengesteld uit gerecyclede en op kwaliteit & duurzaamheid geselecteerde grondstoffen. Zo maken wij samen morgen.

Recente projecten