Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Aanleg snelfietsroute Zwolle-Staphorst-Meppel

  • starthandeling snelfietsroute staphorst
  • starthandeling snelfietsroute staphorst
  • starthandeling snelfietsroute staphorst
  • starthandeling snelfietsroute staphorst
  • starthandeling snelfietsroute staphorst
  • starthandeling snelfietsroute staphorst

In opdracht van de gemeente Staphorst realiseerde Schagen Infra een deel van de snelfietsroute tussen Zwolle, Staphorst en Meppel.

Snelfietsroute

Begin juni startten we met de werkzaamheden aan de oostkant van de A28. Wethouder Krale van de gemeente Staphorst en Gert Brunink, directeur van Schagen Infra, gaven op dinsdag 5 juni het startsein. Tussen de Lichtmis (Rouveen) en Staphorst brachten we een betonnen fietspad aan. Door de aanleg van de fietssnelweg is de fiets een reëlere keuze geworden voor forensen tussen Meppel en Zwolle. Dagelijks verplaatsen namelijk 2000 tot 3000 forensen zich tussen Staphorst en Meppel. En tussen Meppel en Zwolle pendelen nog eens 4000 reizigers per dag.

Fietsverbinding

Het vrijliggende pad verbindt twee bestaande snelfietsroutes: Zwolle-Lichtmis, via Hessenpoort en Hermelenweg en Staphorst-Meppel via de Rijksparallelweg. De werkzaamheden duurden tot augustus. Het ontwerp kwam tot stand met behulp van dorps- en wijkraden, de recreatiesector, bedrijven, de fietsersbond en wielerclubs. De kosten voor het fietspad bedroegen 310.000 euro. Een kwart daarvan werd gefinancierd door de provincie Overijssel.

Laadpalen

Onderdeel van het project was het plaatsen van twee laadpalen voor het opladen van de elektrische fiets. De energie van de laadpalen wordt opgewekt door middel van zonnepanelen. We plaatsten de laadpalen halverwege het tracé.

Project in cijfers

Betonverharding 7602m² waarvan 705m² uitgevoerd als karrenspoor
Aanbrengen markering 13 km

Recente projecten