Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Aanpassing komgrens Vaartweg 377 te Hasselt

  • vaartweg zwartewaterland
  • vaartweg zwartewaterland

In december 2019 zijn we gestart met werkzaamheden aan de Vaartweg in Hasselt. In opdracht van de gemeente Zwartewaterland passen we de komgrens aan.

Veilige oversteek

We maken de fietsoversteek en aansluiting van Terwee veiliger. Ook realiseren we een aansluiting voor fietsers op de Zandvoortweg. De bereikbaarheid voor fietsers van en naar nieuwbouwwijk Hasselt Om de Weede verbetert hierdoor.

Verkeersdrukte

De Vaartweg N377 is een doorgaande weg, waar met name tijdens de spits veel verkeer rijdt. Om de overlast te beperken, voeren we een groot deel van de werkzaamheden uit naast de weg. Nutsbedrijven verleggen en vernieuwen de kabels en leidingen en wij voeren voorbereidende werkzaamheden uit. Verkeer kan deze werkzaamheden passeren. Voor de beton- en asfaltwerkzaamheden is het noodzakelijk de Vaartweg een korte periode te stremmen. In slechts vier dagen werken we vierentwintig uur per dag, zodat de weg snel weer toegankelijk is voor al het verkeer.

Asfaltonderhoud en bermbeton

Op de Vaartweg richting Hasselt voeren we tegelijkertijd onderhoud uit aan de asfaltverharding. We brengen een deklaag aan van ‘stil-asfalt’. Daarnaast vervangen we de verzakte grasbetonstenen aan de Zandvoortweg door bermbeton. Bermbeton voorkomt schade aan de randen van de verharding en verlengt de levensduur van de weg.

Getrokken banden

Langs de Vaartweg brengen we getrokken betonbanden aan. Door het machinaal aanbrengen bestaat de band uit één geheel. Hierdoor wordt de sterkte en duurzaamheid vergroot. Ook hebben we door deze manier van werken een hoge productiesnelheid.

Project in cijfers

Grondwerk 3500 m³
Fundering 2200 m²
Asfalt 1500 ton
Beton 180 m³

Recente projecten