Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Afbouw wegen Hessenpoort

 • hessenpoort
 • hessenpoort
 • hessenpoort
 • hessenpoort
 • hessenpoort
 • hessenpoort

Van begin oktober tot eind november 2016 voerde Schagen Infra het onderhoud uit op bedrijventerrein Hessenpoort. In opdracht van de gemeente Zwolle voorzagen we diverse wegen van kantopsluiting, kolken ten behoeve van de afwatering, tussen- en deklagen asfalt en de markering.

Projectgebied

We werkten aan de:

 • Kleefstraat
 • Lippestraat
 • Ravenburgstraat
 • Steinfurtstraat
 • Siegenstraat
 • Trierstraat
 • Westfalenstraat
 • Bohemenstraat
 • Holsteinstraat

Bereikbaarheid

Voor de bedrijven op het terrein was de bereikbaarheid van groot belang, daarom brachten we de asfaltlagen veelal ’s nachts aan. Overdag verwijderden we de huidige deklaag. Ook freesden we de slechte plekken en voorzagen deze van nieuw asfalt (bakfrezen). Om de bereikbaarheid te waarborgen pakten we niet alle wegen tegelijk aan. Doorgaand verkeer leidden we om en bestemmingsverkeer reed via tijdelijke ontsluitingen naar de bedrijven.

Getrokken banden

De kantopsluiting voerden we uit met machinaal getrokken betonnen trottoir- en opsluitbanden. Dit houdt in dat we de betonband, samen met de kanttegel, in één keer machinaal aanbrachten. De constructie is hierdoor sterker, was sneller aan te brengen en is gemakkelijker te onderhouden.

Project in cijfers

Aanbrengen asfalt 7790 ton
Aanbrengen getrokken band 4430 m1
Aanbrengen RWS-kolken 265 stuks
Aanbrengen riolering t.b.v. kolkafwatering 1025 m1
Grondverzet t.b.v. bermverbetering 6910 m3

Recente projecten