Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Afbouw wegen Hessenpoort

Van begin oktober tot eind november 2016 voert Schagen Infra het onderhoud uit op bedrijventerrein Hessenpoort. In opdracht van de gemeente Zwolle voorzien we diverse wegen van kantopsluiting, kolken ten behoeve van de afwatering, tussen- en deklagen asfalt en de markering.

Projectgebied

We werken aan de:

  • Kleefstraat
  • Lippestraat
  • Ravenburgstraat
  • Steinfurtstraat
  • Siegenstraat
  • Trierstraat
  • Westfalenstraat
  • Bohemenstraat
  • Holsteinstraat

Bereikbaarheid

Voor de bedrijven op het terrein is de bereikbaarheid van groot belang, daarom brengen we de asfaltlagen veelal ’s nachts aan. Overdag verwijderen we de huidige deklaag. Ook frezen we de slechte plekken en voorzien deze van nieuw asfalt (bakfrezen). Om de bereikbaarheid te waarborgen pakken we niet alle wegen tegelijk aan. Doorgaand verkeer leiden we om en bestemmingsverkeer rijdt via tijdelijke ontsluitingen naar de bedrijven.

Getrokken banden

De kantopsluiting voeren we uit met machinaal getrokken betonnen trottoir- en opsluitbanden. Dit houdt in dat we de betonband, samen met de kanttegel, in één keer machinaal aanbrengen. De constructie is hierdoor sterker, sneller aan te brengen en gemakkelijker te onderhouden.

Project in cijfers

Aanbrengen asfalt 7790 ton
Aanbrengen getrokken band 4430 m1
Aanbrengen RWS-kolken 265 stuks
Aanbrengen riolering t.b.v. kolkafwatering 1025 m1
Grondverzet t.b.v. bermverbetering 6910 m3