Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Asfaltonderhoud Hoogeveen 2016

In opdracht van de gemeente Hoogeveen, voerde Schagen Infra grootschalig asfaltonderhoud uit aan diverse wegen in de gemeente.

Asfaltlagen

Tussen begin juni en eind juli 2016 brachten we nieuwe tussen- en deklagen asfalt aan. Op de rijbanen die te breed waren om de asfaltlaag in één keer aan te brengen, deden we dit warm-in-warm, zodat er geen naad ontstaat en de kwaliteit beter is. De Hoogeveenseweg en Riegshoogtendijk voorzagen we van een slijtlaag, aangezien we hier geen nieuwe deklaag draaiden.

Omleidingsroutes

Tijdens onze werkzaamheden sloten we de werkvakken af en stelden we de volgende omleidingsroutes in:

Schagen Infra kent de omgeving goed, aangezien we een vestiging in Hoogeveen hebben. Daarnaast beperkten we hierdoor de reisafstand naar het werk.

Project in cijfers

Asfalt 3024 ton, waarvan 375 ton geluidreducerende deklaag
Bermbeton 950 m1
Nagestrooide oppervlakbehandeling 21.600 m2

Recente projecten