Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bak- en vlakfrezen en aanbrengen slijtlagen

In opdracht van gemeente De Wolden is Schagen Infra in 2015 gestart met het bak- en vlakfrezen en aanbrengen van oppervlakbehandelingen op asfaltwegen.

Werkzaamheden

We freesden bakken ter plaatse van de slechtste plekken in de bestaande asfaltverharding. De grootste oneffenheden werden vlakgefreesd. Daarna vulden we de bakken aan met nieuw asfalt. Vervolgens brachten we oppervlakbehandelingen aan op de wegen, die bestond uit bitumenemulsie en steenslag. Hierdoor verlengden we de levensduur van het wegdek.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden leidden we verkeer om en golden er aangepaste maximum rijsnelheden. Ook waarschuwden we voor opspattend grind (steenslag). De verkeersmaatregelen gaven we aan door middel van borden. Aanwonenden brachten we een aantal dagen voor de uitvoering op de hoogte.

Mogelijkheden voor de buurt

Aangezien we met onze mensen en machines in de buurt waren, boden wij aan eventuele erfverharding of kavelpaden van nieuw asfalt of beton te voorzien tegen scherpe prijzen. Door middel van een advertentie in de krant en/of een flyer door de brievenbus wezen wij de omgeving op de verschillende mogelijkheden.

Levensduurverlengend

We hebben dan meer dan 60 wegen in gemeente De Wolden voorzien van nieuw asfalt en een levensduurverlengende oppervlakbehandeling.

Project in cijfers

Bakfrezen 11.249 m²
Asfalt verwerken in freesvakken 1.125 ton
Aanbrengen slijtlagen 182.486 m²

De slijtlagen brachten we aan in samenwerking met Esha, die het volgende op de website meldde:
Esha: Nieuw slijtlagen voor gemeente De Wolden

Recente projecten