Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bouw- en woonrijp maken Alberdaheerd, Marum

We zijn in Marum aan het werk voor de gemeente Westerkwartier. Een deel van nieuwbouwwijk Alberdaheerd maken we bouwrijp. Het andere deel maken we woonrijp. 

Bouwrijp maken

Het huidige bouwland, waar nog geen huizen staan, maken we bouwrijp. We voeren grondwerkzaamheden uit, voorzien het terrein van riolering en brengen de asfalt- en klinkerverharding aan. Daarna kan de bouw van de woningen beginnen.

Woonrijp maken

Op het deel van nieuwbouwwijk Alberdaheerd dat al bewoond is, brengen we de definitieve verharding aan. En we zorgen ervoor dat de inritten hier netjes op aansluiten.

EMVI-aanbesteding

Tijdens de aanbestedingsfase hebben we een EMVI-plan geschreven. Omdat we de werkzaamheden snel uitvoeren, scoorden we hoog op het onderdeel planning. Ook de informatievoorziening werd goed gewaardeerd. De buurt informeren we over het project via onze eigen Schagen-app. De app ‘Schagen Infra’ is gratis te downloaden in de app- of playstore. Om het project te volgen, moet eenmalig op ‘Alberdaheerd Marum’ geklikt worden. Wekelijks plaatsen we foto’s en een update over de voortgang van de werkzaamheden.

Project in cijfers

Grond ontgraven 6.817 m³
Grond verwerken 11.561 m³
Aanbrengen drainage 1.550 m
Aanleggen riolering 2.155 m
Funderingen 2.390 m²
Aanbrengen straatwerk 3.000 m²
Aanbrengen trottoirbanden 2.648 m
Aanbrengen asfalt 868 ton