Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bouw- en woonrijp maken Alberdaheerd, Marum

  • bouwbord marum
  • bouwbord marum

We zijn in Marum aan het werk geweest voor de gemeente Westerkwartier. Een deel van nieuwbouwwijk Alberdaheerd maakten we bouwrijp. Het andere deel maakten we woonrijp. 

Bouwrijp maken

Het huidige bouwland, waar nog geen huizen stonden, maakten we bouwrijp. We voerden grondwerkzaamheden uit, voorzagen het terrein van riolering en brachten de asfalt- en klinkerverharding aan. Daarna kon de bouw van de woningen beginnen.

Woonrijp maken

Op het deel van nieuwbouwwijk Alberdaheerd dat al bewoond was, brachten we de definitieve verharding aan. En we zorgden ervoor dat de inritten hier netjes op aansluiten.

EMVI-aanbesteding

Tijdens de aanbestedingsfase hebben we een EMVI-plan geschreven. Omdat we de werkzaamheden snel uitvoeren, scoorden we hoog op het onderdeel planning. Ook de informatievoorziening werd goed gewaardeerd. De buurt informeerden we over het project via onze eigen Schagen-app. Wekelijks plaatsten we foto’s en een update over de voortgang van de werkzaamheden.

Project in cijfers

Grond ontgraven 6.817 m³
Grond verwerken 11.561 m³
Aanbrengen drainage 1.550 m
Aanleggen riolering 2.155 m
Funderingen 2.390 m²
Aanbrengen straatwerk 3.000 m²
Aanbrengen trottoirbanden 2.648 m
Aanbrengen asfalt 868 ton

Recente projecten