Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bouwrijp maken Elzenbos fase 2 in Brummen

  • Brummen Elzenbos
  • Brummen Elzenbos

In Brummen maken we fase 2 van de Elzenbos bouwrijp. Daarmee zijn we eind mei begonnen. Voor onze zomervakantie ronden we het project af.

Werkzaamheden voor start bouw

In Elzenbos fase 2 worden tachtig nieuwe duurzame woningen gebouwd. Voordat daarmee gestart wordt, maken wij het terrein gereed voor de bouw. Dat houdt in dat we de riolering, wadi’s en bouwwegen alvast aanleggen. Ook werken we de kavels op de juiste hoogte af.

Uitvoeringswijze

We voeren de grondwerkzaamheden uit met GPS-graaftechnieken. Ook wordt er een 3d-model gemaakt van de werktekening. Hiermee kunnen we de grond op de exacte locatie en juiste diepte ontgraven.

Project in cijfers

Grondwerk 20.000 m³
Persriool 265 m1
IT-riolering 685 m1
VWA-riolering 505 m1
Asfaltverharding 2.980 m²

Recente projecten