Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bouwteam Evolutietuin Universiteit Utrecht

  • evolutietuin universiteit utrecht
  • evolutietuin universiteit utrecht

Na een intensieve bouwteamsamenwerking waarin we de ontwerpstappen Voorlopig Ontwerp – Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp succesvol hebben doorlopen, zijn we op 20 maart gestart met de realisatie van de Evolutietuin in de Botanische Tuinen van Universiteit Utrecht. Op deze locatie wordt de eerste tuin ter wereld gerealiseerd waar de gehele evolutie van de plantenwereld achter elkaar wordt weergegeven.

Bijzondere vormgeving

De vormgeving van de verhardingen in de Evolutietuin is gebaseerd op basis van fractalen (zie afbeelding). Fractalen zijn patronen die zich constant herhalen (onafhankelijk van de schaal) en die overal in de natuur terug te vinden zijn. Hiermee laat de Evolutietuin het nooit-eindigende proces van de evolutie zien.

Best for project

Door onze complementaire bouwteamsamenwerking sluit ons uitvoeringsontwerp en uitvoeringsproces volledig aan bij de wensen van het projectteam van Universiteit Utrecht. ‘Best For Project’ noemen we dat! Binnen dit multidisciplinaire project staan duurzaamheid, circulariteit en TCO (total cost of ownership) centraal. Elke ontwerpstap toetsten we aan deze aspecten.

Gesloten grondbalans

We voeren het grondwerk voor de cunetten, vijvers, wadi’s en voor het aanleggen van heuvels uit op basis van een gesloten grondbalans. Als waterremming voor de aan te leggen vijvers passen we een kleilaag toe. Dat is een natuurlijke grondstof.

Duurzaam beton

Daarnaast leggen we betonverhardingen aan met lokaal geproduceerde duurzame beton. Ons betonmengsel heeft een minimale milieu-impact, waarbij we de zand- en grindfractie volledig vervangen door betongranulaat en gerecycled beton. Voor de betonverharding passen we natuurlijke kleurstoffen toe op basis van natuurlijk mineraal pigment dat binnen Europa (Spanje) wordt gewonnen. Naast de betonverharding brengen we in dit project ook halfverharding, houtsnipperpaden en vlonderbruggetjes van gerecycled kunststof aan.

Klimaatadaptief ontwerp

Het ontwerp van het watersysteem van de Evolutietuin is klimaatadaptief. Het voldoet aan de doelstelling om het regenwater zo lang mogelijk binnen de tuin vast te houden. Binnen dit watersysteem wordt het vasthouden van regenwater bij droge periodes en het vertraagd afvoeren van regenwater bij natte periodes gereguleerd door het aanleggen van diverse greppels, duikers, wadi’s, vijvers en stuwtjes. In de Evolutietuin leggen we een beregeningsinstallatie aan die is voorzien van een frequentieregelaar. Hiermee is het mogelijk het energieverbruik van de pompen te minimaliseren. Ook het aan te brengen verlichtingssysteem, inclusief besturing, valt binnen de scope van dit project.

We zijn erg enthousiast om dit werk op deze unieke locatie te mogen realiseren!

Evolutietuin

Recente projecten