Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bouwteam Groot Onderhoud Stationslaan e.o. Harderwijk

 • Projectteam Stationslaan
 • Stationslaan Harderwijk
 • Stationslaan Harderwijk
 • Stationslaan Harderwijk
 • Stationslaan Harderwijk
 • Stationslaan Harderwijk
 • Stationslaan Harderwijk
 • Projectteam Stationslaan
 • Stationslaan Harderwijk
 • Stationslaan Harderwijk
 • Stationslaan Harderwijk
 • Stationslaan Harderwijk
 • Stationslaan Harderwijk
 • Stationslaan Harderwijk

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Stationslaan in Harderwijk is van start gegaan! We verbeteren de verkeersveiligheid door de weg Duurzaam Veilig in te richten. In een bouwteamsamenwerking met de gemeente Harderwijk hebben wij het ontwerp opgepakt.

Aanbesteding

De gemeente Harderwijk koos voor de aanbesteding van dit project voor een bouwteamaanpak met 100% gunning op kwaliteit. De wens was om zoveel mogelijk meerwaarde op het gebied van kwaliteit te realiseren binnen het vooraf vastgestelde plafondbedrag. Op basis van ons plan van aanpak, inclusief kansen- en risicodossier, en een interview hebben wij de aanbesteding voor dit project gewonnen.

Toekomstbestendige oplossing

Naast de realisatie zijn wij binnen het bouwteam verantwoordelijk voor de gehele engineeringsfase. In een tijdsbestek van slechts zeven weken werkten wij het schetsontwerp van de gemeente uit tot een uitvoeringsontwerp. Inclusief een compleet uitvoeringsplan dat voldoet aan de projectdoelstellingen: inbrengen van duurzaamheidsoplossingen, het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en een vlekkeloos projectverloop. Zo verwijderen we de teerhoudende asfaltlagen en met teer verontreinigde straatbakstenen. Daarnaast brengen we duurzame asfaltmengsels aan, waaronder een deklaag van steenmastiekasfalt met 30% regeneratie-asfalt. Met onze betonmengsels die we toepassen in de gestorte band en in het printbeton behalen wij een CO2-reductie van bijna 40% ten opzichte van een standaard mengsel.

Projectlocatie in het werkgebied

Ook omgevingsmanagement is onderdeel van het project. Voor de start van de uitvoering hebben we alle direct aanwonenden en overige stakeholders uitgebreid geïnformeerd. Bovendien richtten we op de projectlocatie een informatiepunt in. Hier kan het projectteam coronaproof werken. En het is mogelijk om op afspraak bezoek te ontvangen. De locatie is geschikt om altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Door het kantoor aan de Stationslaan zijn wij op een laagdrempelige manier optimaal bereikbaar voor de omgeving.

App Schagen Infra

De uitvoering is op maandag 18 januari 2021 van start gegaan. Voor de zomervakantie verwachten we de werkzaamheden af te ronden. We plaatsen wekelijks een update over de voortgang in onze app Schagen Infra, project Stationslaan Harderwijk. Via deze app kunnen volgers contact met ons opnemen, een verzoek indienen voor een afspraak en een tevredenheidsenquête invullen.

Project in cijfers

Asfalt 2.600 ton
In het werk gestorte betonband 400 meter
Vervangen kolken 220 stuks
Elementenverharding 8.600 m²

 

 

Recente projecten