Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bouwteam herinrichting openbare ruimte omgeving zwembad Dronten

  • bouwteam dronten
  • bouwteam dronten

In Dronten richtten we de openbare ruimte rondom het nieuwe zwembad opnieuw in. Het oude zwembad werd afgebroken, waardoor deze ruimte opnieuw ingericht moest worden. Schagen Infra en de gemeente Dronten hebben samen het ontwerp gemaakt en afgestemd met de gebruikers. 

Reconstructie Educalaan

Voor Schagen Infra is het geen onbekende werklocatie. In 2014 voerden we, net als dit keer in bouwteamverband met de gemeente, de reconstructie van een deel van de Educalaan uit. Toen pasten we de indeling van het terrein aan en legden we extra parkeerplaatsen aan.

Bouwteamfase

Doel van het bouwteam was om samen een maakbaar ontwerp op te stellen dat naadloos aansluit op de omgeving en op het groenplan van het nieuwe zwembad. In co-creatie met landschapsarchitect BuroSon hebben we vormgegeven aan de invulling van het groen, de verhardingen en het straatmeubilair.

Uitvoeringsfase

De uitvoering is in oktober 2020 van start gegaan. We legden nieuwe fiets- en voetpaden aan en realiseerden extra parkeerplaatsen. Dit is een uitbreiding van het parkeerterrein dat we in 2014 aanlegden. Ook de Educalaan werd voor een deel opnieuw gestraat en voorzien van fietssuggestiestroken. Zo vergrootten we de veiligheid voor fietsers. Eind 2020 rondden we de werkzaamheden af, met uitzondering van de beplanting. Die brachten we aan in het voorjaar van 2021.

Project in cijfers

Ontgraven grond 1.800 m³
Aanbrengen zand 1.250 m³
Aanbrengen menggranulaat 700 ton
Asfalt 220 ton
Straatwerk 5.000 eenheden
Bomen 45 stuks
Bos- en haagplantsoen en heesters 7.300 stuks
Vaste planten 880 stuks
Siergrassen 1.700 stuks
Diverse bloemenmengsels 27 are

Recente projecten