Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Bouwteam herinrichting openbare ruimte omgeving zwembad Dronten

In Dronten is de uitvoering gestart van de herinrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe zwembad. Het oude zwembad is afgebroken, waardoor deze ruimte opnieuw ingericht moet worden. Schagen Infra en de gemeente Dronten hebben samen het ontwerp gemaakt en afgestemd met de gebruikers. 

Reconstructie Educalaan

Voor Schagen Infra is het geen onbekende werklocatie. In 2014 voerden we, net als nu in bouwteamverband met de gemeente, de reconstructie van een deel van de Educalaan uit. Toen pasten we de indeling van het terrein aan en legden we extra parkeerplaatsen aan.

Bouwteamfase

Doel van het bouwteam was om samen een maakbaar ontwerp op te stellen dat naadloos aansluit op de omgeving en op het groenplan van het nieuwe zwembad. In co-creatie met landschapsarchitect BuroSon hebben we vormgegeven aan de invulling van het groen, de verhardingen en het straatmeubilair.

Uitvoeringsfase

De uitvoering is in oktober van start gegaan. We leggen nieuwe fiets- en voetpaden aan en realiseren extra parkeerplaatsen. Dit is een uitbreiding van het parkeerterrein dat we in 2014 aanlegden. Ook de Educalaan wordt voor een deel opnieuw gestraat en voorzien van fietssuggestiestroken. Zo vergroten we de veiligheid voor fietsers. Eind 2020 verwachten we de werkzaamheden af te ronden, met uitzondering van de beplanting. Die brengen we in het voorjaar van 2021 aan.

Project in cijfers

Ontgraven grond 1.800 m³
Aanbrengen zand 1.250 m³
Aanbrengen menggranulaat 700 ton
Asfalt 220 ton
Straatwerk 5.000 eenheden
Bomen 45 stuks
Bos- en haagplantsoen en heesters 7.300 stuks
Vaste planten 880 stuks
Siergrassen 1.700 stuks
Diverse bloemenmengsels 27 are