Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

De Zuidmaten Beilen

Na een EMVI-inschrijving heeft de gemeente Midden-Drenthe de reconstructie van bedrijventerrein De Zuidmaten in Beilen gegund aan Schagen Infra.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voerden we vanaf de zomervakantie van 2015 uit. We brachten nieuwe riolering aan op het bedrijventerrein. Daarnaast verbreedden we de rijbaan van De Zuidmaten en vervingen we de klinkers door asfalt, zodat we de doorgaande route konden verleggen van de Industrieweg naar De Zuidmaten. Naast de rijbaan legden we een vrijliggend fietspad aan. Ook verbeterden we het stationsgebied.

Fases

Het werk deelden we op in fases, zodat de bereikbaarheid van de aanliggende woningen en bedrijven gegarandeerd bleef. Door middel van bebording was duidelijk via welke weg. Per fase ontvingen aanwonenden en aanliggende bedrijven een informatiebrief. Daarnaast kond ze elke donderdag van 09.30 tot 10.30 uur voor vragen en opmerkingen terecht in de keet van Schagen Infra op het terrein van verfvoordeelcentrum Dolfing, tijdens het inloopuur. De uitvoerders waren hier aanwezig.

BouwApp

Het project was te volgen via de BouwApp, die gratis te downloaden is. Via telefoon of tablet bleven volgers op de hoogte van de vorderingen van de werkzaamheden. Dit was een eenvoudige manier om op de hoogte te blijven van het project.
bouwapp

Contact

Uitvoerders op het werk waren Erwin Beens en René ten Caat.

Tekeningen en documenten

Faseringstekening Zuidmaten Beilen
Omleidingsroutes Beilen
Omleiding vanaf 02-09-2015

Nieuws week 40, 1 oktober

Afgelopen week lagen onze rioleringswerkzaamheden op de kruising De Zuidmaten – Industrieweg stil, aangezien leidingen verlegd moesten worden. Vandaag brengen we puinfundering aan op het eerste deel van De Zuidmaten vanaf de Industrieweg, zodat de bedrijven die dichtbij de kruising liggen weer bereikbaar zijn vanaf de Industrieweg.

Vrijdag breken we weer een deel van De Zuidmaten op. Vanaf maandag leggen we hier riool aan. Door in fases te werken blijven de bedrijven altijd bereikbaar. Of via de kant van de Industrieweg of via de kant van de Bellweg.

Daarnaast werken we deze en volgende week aan het straatwerk van de Wattweg en Bellweg.

Vanaf maandag ligt De Zuidmaten eruit vanaf de Edisonweg tot aan de Wattweg. Via De Perk is het station bereikbaar. Op de borden staat dit aangegeven.

Vandaag hebben we de bandenspanning gecheckt. Bij een te hoge of te lage spanning verbruikt de auto extra brandstof en slijten banden eerder. De juiste spanning is van belang om veilig en comfortabel te rijden.

Nieuws week 39

Hierbij een aantal foto’s van de werkzaamheden die in week 39 plaatsvonden. De eerste lagen asfalt zijn aangebracht met twee machines naast elkaar. Daarnaast werd riool gelegd op wel 3 meter diepte.


Nieuws week 38, 17 september

Onze rioolwerkzaamheden aan de Industrieweg, tussen de rotonde van de Domoweg en de kruising met De Zuidmaten, ronden we morgen in de loop van de dag af. Vandaag en morgen brengen we puinfundering aan. Maandag draaien we de betonbanden op dit stuk. Vanaf morgen sluiten we het fietspad af. De omleidingsroute voor fietsers is als volgt:
Omleidingsroute fietsers vanaf 18-09

De puinfundering aan de Bellweg zit er vandaag in. Morgen draaien we de betonbanden aan de Bellweg en Wattweg. Als we werken aan de ene weg, is de andere beschikbaar voor verkeer om van de Industrieweg naar De Zuidmaten te komen en andersom. We zetten verkeersregelaars in die het verkeer de juiste kant op wijzen.

Volgende week woensdag en donderdag profileren we de puinbaan van de Bellweg, Wattweg en de Industrieweg. Op vrijdag 25 september draaien we de onder- en tussenlaag asfalt.

De rioolwerkzaamheden aan de Stationslaan tot de Edisonweg zijn deze week gestart. Ook volgende week zijn we hier aan het werk.

 

Nieuws week 37, 10 september

Afgelopen week werkten we aan het riool van de Industrieweg. Ook volgende week zijn we hiermee bezig.

De eerste helft van de Bellweg hebben we voorzien van nieuwe riolering en puinverharding. De werkzaamheden aan de tweede helft zijn in volle gang. In de loop van volgende week woensdag is de Bellweg weer toegankelijk voor verkeer. Net als in de Wattweg is dit over de puinbaan.

Dinsdag starten onze rioleringswerkzaamheden aan de Stationslaan tot de Edisonweg. Het parkeerterrein van het station blijft bereikbaar.

Volgende week vrijdag en op maandag in week 39 draaien we betonbanden aan een deel van de Stationslaan, aan de Bellweg en Wattweg. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van bedrijven en het station. Afhankelijk van onze werkzaamheden is De Zuidmaten te bereiken via de Bellweg of Wattweg.

De Bellweg en Wattweg voorzien we op vrijdag 25 september van een laag asfalt.

Nieuws week 36, 3 september

De afgelopen week rondden we de werkzaamheden af ter plaatse van fase 1. De puinbaan tussen De Perk en het Stationsplein is op dit moment alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer van de DOMO.

Het Stationsplein is opgebroken. Uiteindelijk wordt dit plein van beton. De tijdelijke bushaltes aan de Stationslaan blijven intact tot en met het eind van het project.

Woensdag 2 september zijn we van start gegaan in de Bellweg. De bedrijven blijven te allen tijde bereikbaar, aangezien we de werkzaamheden in fases uitvoeren. Op de borden is de route naar de bedrijven af te lezen. In week 38 brengen ronden we de rioolwerkzaamheden af en brengen we puinfundering aan. De tweede helft van week 38 is de Bellweg weer toegankelijk voor verkeer. Zowel vanaf de Industrieweg als vanaf De Zuidmaten.

De kruising Industrieweg/De Zuidmaten is vanaf woensdag 2 september ook afgesloten. Deze werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag. Er geldt een omleidingsroute, die te vinden is onder het kopje documenten.

Ondanks de hevige regenbuien, liggen we gelukkig nog prima op schema.

Nieuws week 35, 27 augustus

De afgelopen week werkten we aan het riool ter plaatse van fase 1a en de Stationslaan. Morgen ronden we deze werkzaamheden af en starten we met fase 3: het opbreken van het Stationsplein. Komende week voeren we hier rioolwerkzaamheden uit. In verband met deze werkzaamheden gaan de tijdelijke haltes in werking vanaf vrijdag 28 augustus. Via bebording kunnen reizigers de tijdelijke haltes vinden aan de Stationslaan, tussen De Perk en Paltz.

Onze werkzaamheden aan de Wattweg schieten op. Volgende week maandag ligt al het riool erin. Dinsdag brengen we de puinbaan aan. Vanaf woensdag is de rijbaan via de puinbaan weer open voor verkeer.

Woensdag gaan we aan het werk in de Bellweg. Vanaf de kruising met de Industrieweg tot en met schildersbedrijf Wits. We werken in fases, zodat de aanliggende bedrijven gegarandeerd bereikbaar blijven. Ook breken we de verharding op vanaf de rotonde aan de Domoweg tot de kruising met de Bellweg. Verkeer leiden we om via bebording. De ingestelde omleidingsroute duurt circa vier weken.


Nieuws week 34, 20 augustus

De afgelopen week brachten we de nieuwe riolering aan op kruising De Perk/Stationslaan. Vandaag ronden we deze werkzaamheden af en brengen we de puinfundering aan, zodat poort 10 van de DOMO weer bereikbaar is voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer kan uiterlijk maandag weer over de kruising. Ook rond poort 1 van de DOMO vervingen we het riool. Deze poort is vanaf morgen weer bereikbaar voor bestemmingsverkeer via een puinbaan.

Morgen starten de rioolwerkzaamheden tussen de kruising Stationslaan/De Perk en het station. Ook in week 35 werken we hieraan. Voor doorgaand verkeer blijft dit deel van de Stationslaan nog enige tijd afgesloten, omdat het Stationsplein de volgende locatie is waar we aan het werk gaan. Via bebording maken we de route naar de bedrijven en het station duidelijk.

Vandaag zijn de werkzaamheden aan de Wattweg van start gegaan. Hier brengen we nieuwe riolering aan. We voeren deze werkzaamheden uit in vier fases, zodat de bedrijven altijd bereikbaar blijven. Op de borden is af te lezen via welke route. Ook volgende week blijft de Wattweg afgesloten.

Vorige week vermeldden we dat vanaf week 35 de tijdelijke bushaltes in werking gaan. Nu blijkt dat dit nog niet nodig is. Bussen halteren een aantal dagen langer bij de huidige haltes. De exacte datum dat de tijdelijke haltes in werking gaan, communiceren we begin week 35.

Nieuws week 33, 13 augustus

De werkzaamheden op De Zuidmaten in Beilen zijn deze week van start gegaan. Tijdens onze wegwerkzaamheden gelden er verschillende omleidingen. Onder het kopje Tekeningen en documenten staat een document, waarin de blauwe lijnen de omleidingsroutes tonen. Ook de faseringstekening is hier te vinden.

Deze week is de Stationslaan afgesloten vanaf De Perk tot aan het Stationsplein. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. De route naar de bedrijven op De Zuidmaten en het station staat aangegeven op borden.

Vanaf maandag 17 augustus gaat het asfalt eruit op de kruising Stationslaan/De Perk en beginnen de rioolwerkzaamheden. Ook ter plaatse van fase 1b gaan de werkzaamheden aan het riool van start. Na vier dagen zijn de poorten 1 en 10 van de DOMO voor bestemmingsverkeer weer bereikbaar. Ook is het dan voor doorgaand verkeer weer mogelijk om over de puinbaan van De Perk naar de Stationslaan richting het spoor te rijden.

Vanaf week 35 gaan de tijdelijke bushaltes in werking. Deze zijn geplaatst aan de Stationslaan, tussen De Perk en het spoor. Op onderstaande foto is de exacte locatie te zien. Bussen halteren hier en kunnen keren aan De Perk.

Recente projecten