Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Duurzaam fietspad Apeldoorn

  • Krimweg Apeldoorn
  • Krimweg Apeldoorn

In opdracht van de gemeente Apeldoorn bracht Schagen Infra een duurzaam betonmengsel aan op de Krimweg en Spoekweg.

Hergebruik materiaal

Vrijkomend bouw- en sloopmateriaal uit andere projecten binnen de gemeente Apeldoorn, zoals uit de wijk ‘De Parken’, werd als bouwstof hergebruikt. Voorbeelden hiervan zijn hergebruik van versleten of gebroken klinkers, stoeptegels en wegen. Na bewerking is het betonpuin ingezet als bouwstof voor de betonmortel van het nieuwe fietspad. Door dit materiaal om te zetten naar secundaire bouwstoffen, hoefde er minder ‘nieuw’ zand en grind te worden ontgraven. Hierdoor behaalden we een enorme besparing op bouwstoffen. Deze circulaire manier van werken leidt tot een lagere CO2-belasting ten opzichte van traditionele mengsels.

Duurzaam betonmengsel

De gemeente Apeldoorn is vooruitstrevend op het gebied van circulariteit. Het hergebruiken van materialen is een speerpunt van de gemeente. Om het nieuwe fietspad te realiseren is de gemeente een samenwerking aangegaan met Bruil voor de productie van het betonmengsel en met Schagen Infra voor de verwerking van het beton op de Krimweg en Spoekweg.

“Niet alleen de ambitie wordt gedeeld, maar ook de verantwoordelijkheid in het bouwteam. Wij doen het samen.”

Voor de fietspaden is een betonmengsel ontworpen met een meer dan 60% lagere CO2-belasting.

Betonverwerking

Schagen Infra is specialist in het aanbrengen van betonpaden en -wegen en heeft hiervoor een eigen machinepark dat bestaat uit diverse pavers. De hier toegepaste betonmachine kenmerkt zich door de geringe werkbreedte die nodig is voor het aanbrengen van het betonpad. Op deze manier kan het verwijderen van bomen vaak tot een minimum beperkt worden.

Subsidie

Het fietspad is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Gelderland.

Project in cijfers

Krimweg
Verwijderen teerhoudend asfalt 4300 m²
Verwijderen schoon asfalt 1400 m²
Verwijderen puinfundering 7200 m²
Aanbrengen betonverharding 6200 m²
Aanbrengen straatwerk 150 m²
Afwerken bermen 8600 m²
Spoekweg
Verwijderen schoon asfalt 1600 m²
Verwijderen puinfundering 2300 m²
Aanbrengen betonverharding 1900 m²
Afwerken bermen 2700 m²

Foto’s zijn gemaakt door Bibi Neuray van Fotorepublic.

Recente projecten