Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Fietspad langs ‘Het Duitse lijntje’

In de zomer en de herfst van 2014 heeft Schagen Infra een betonnen fietspad gemaakt langs het zogenoemde Duitse Lijntje. We legden in fasen in totaal 6 kilometer aan. 

Fietsverbinding

Van de Cranenburgsestraat naar de Biesseltsebaan is een 1,50 meter brede fietsverbinding aangelegd langs het toeristische spoorlijntje. Deze loopt dwars door Groesbeek. Dit fietspad is aangebracht op een bestaand ballastbed, waarin het tweede railspoor van het oorspronkelijk dubbele spoorlijntje heeft gelegen.

Betonverharding

Aansluitend heeft Schagen Infra van de Duitse gemeente Kranenburg opdracht gekregen om de 300 meter onverharde afstand tussen de Nederlands/Duitse grens en Kranenburg (Dld.) door middel van betonverharding te verbinden met bestaande infrastructuur op Duits grondgebied.

Project in cijfers

Grondwerk 45 m³
Verwijderen en aanbrengen kantopsluiting 47 m² / 68 m
Verwijderen en aanbrengen elementenverharding 30 m²
Verwijderen asfaltverharding 5 m²
Aanbrengen betonverharding 7.000 m²

Recente projecten