Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Fietspaden White Topping Apeldoornsestraat

  • white topping barneveld
  • garden white topping
  • white topping barneveld
  • garden white topping

In opdracht van de gemeente Barneveld bracht Schagen Infra een speciale toplaag van beton, White Topping, aan op de fietspaden langs de N344 tussen Voorthuizen en Garderen.

Fasering

De fietspaden langs de Apeldoornsestraat tussen Voorthuizen en Garderen waren beschadigd, onder andere door boomwortels die de asfaltverharding opdrukken. We voerden het onderhoud uit in twee fases. Het fietspad gelegen aan de noordzijde van de Apeldoornsestraat was in mei gereed. De werkzaamheden aan de zuidkant voerden we in oktober uit. In verband met het toeristenseizoen en andere werkzaamheden in de gemeente is er voor deze planning gekozen.

Grondstoffenbesparing

De bestaande asfaltdeklaag op de fietspaden werd vervangen door een dunne laag beton. Door dit White Topping-principe is de betondikte teruggebracht van 20 naar slechts 12 centimeter. Het aangebrachte betonmengsel is voorzien we van kunststof vezels, die het beton extra sterk maken. White Topping levert een grondstoffenbesparing op en er zijn geen ingrijpende maatregelen aan de bestaande verharding nodig. In plaats van de gehele asfaltconstructie te verwijderen en een nieuwe betonverharding op de oude fundering te leggen, wordt bij de White Topping de bestaande asfaltconstructie in de gewenste hoogte en het gewenste profiel gefreesd. Over het resterende asfalt brengen we de dunne betonlaag aan.

Informatiemiddag

Samen met de gemeente Barneveld organiseerden we op dinsdag 7 mei een informatiemiddag over White Topping voor belangstellenden. Na een bezoek aan de projectlocatie lichtten we toe wat White Topping inhoudt en wat de mogelijkheden zijn.

Project in cijfers

Frezen bestaande asfaltfundering maximaal 8 cm dik teervrijasfalt 19000 m2
Bermen opschonen 19000 m1
Aanbrengen kunststofvezel versterkte betonverharding 12cm dik 19000 m2
Tijdelijke overbruggingen 8 stuks
Bermen afwerken 19000 m2
Plaatsen tijdelijk afrastering 19000 m1

Recente projecten